Powrót

Gala „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”

Gala nagród BGKW piątek, 21 września w Warszawie odbyła się gala „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości", podczas której Bank Gospodarstwa Krajowego wręczył symboliczne statuetki instytucjom i osobom w sposób szczególny przyczyniającym się do popularyzacji tej formy rozwoju polskiej gospodarki. W załączeniu przesyłamy informację i zdjęcia z uroczystości.

Za wkład w rozwój regionalnej przedsiębiorczości i efektywne wsparcie sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE wyróżnienia otrzymali:
• Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
• Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
• Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
• Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
• Polska Fundacja Przedsiębiorczości
• FM Bank
• Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Wyróżnienie za promowanie w Polsce zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej otrzymała Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, a Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego został nagrodzony za pionierskie podejście do wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i zapoczątkowanie inicjatywy JEREMIE w Polsce.

Podczas uroczystości przedstawiciele BGK podsumowali trzyletnie doświadczenia w zakresie wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego przedstawiła założenia polityki spójności UE w nowym okresie programowania, a Hanna Jahns z Gabinetu Komisarza ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej kierunki zmian, jakie czekają nas we wdrażaniu instrumentów finansowych po 2013 roku.

Marszałkowie województw, pośrednicy finansowi, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i eksperci BGK dyskutowali o przyszłości polskiej przedsiębiorczości i narzędziach, dzięki którym mogłaby się ona rozwijać w sposób bardziej dynamiczny.