Powrót

Fundusz Trójmorza rośnie. BGK zwiększył udział w Funduszu Trójmorza o 250 mln euro

Fundusz Trójmorza rośnie. BGK zwiększył udział w Funduszu Trójmorza o 250 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem w Funduszu Trójmorza, podniósł swoje zaangażowanie w Fundusz o 250 mln euro – poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, na szczycie Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie. Łącznie akcjonariusze zaangażowali się w Fundusz na poziomie ponad 800 mln euro.

„Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sytuację ekonomiczną wszystkich krajów i wymusiła podjęcie niestandardowych działań. Wyjście z kryzysu potrwa wiele lat, a długoterminowe inwestycje infrastrukturalne to dobry sposób na stymulowanie gospodarek. Fundusz Trójmorza angażuje się w inwestycje na zasadach komercyjnych. Zwiększenie zasobów Funduszu pozwoli na realizację większej liczby projektów niosących długofalowe korzyści dla całego regionu. Stąd nasza decyzja o podwyższeniu zaangażowania o 250 mln euro” – powiedziała podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie Beata Daszyńska-Muzyczka, przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i prezes BGK.

Fundusz Trójmorza jest ekonomicznym wymiarem Ini­cjatywy Trójmorza i wehikułem inwe­stycyjnym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza.

Dowiedz się więcej.