Powrót

Fundusz Municypalny FIZ AN: podpisanie porozumienia dot. współpracy z Gminą Kępno

Fundusz Municypalny FIZ AN: podpisanie porozumienia dot. współpracy z Gminą Kępno

4 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Burmistrz Miasta i Gminy Kępno – Piotr Psikus zawarł porozumienie z Funduszem Municypalnym FIZ AN, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., reprezentowanym przez: Piotra Linke – Prezesa Zarządu oraz Piotra Brodę – Członka Zarządu. Porozumienie otworzy  Gminie Kępno, Funduszowi Municypalnemu oraz najmłodszej ze spółek komunalnych – Towarzystwu Budownictwa Społecznego Kępno Sp. z o. o. drogę do podpisania umowy inwestycyjnej, na mocy której ma zostać zrealizowane największe przedsięwzięcie mieszkaniowe w historii Gminy Kępno.

W ramach inicjatywy i przy wykorzystaniu jednego z nowych produktów Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie w Kępnie kilka wielorodzinnych budynków mieszkalnych z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także powierzchniami handlowo-usługowymi na parterze tychże budynków. Inicjatorzy przedsięwzięcia myślą o powstaniu docelowo nawet 110 nowych mieszkań w przeciągu najbliższych lat, a budżet całego projektu  może osiągnąć nawet 30 milionów złotych.  

Porozumienie zakłada, że już w przyszłym roku zakończą się prace przygotowawcze czyli między innymi przystąpienie Funduszu Municypalnego do Spółki Celowej, wybór projektanta nowych osiedli i wybór przez TBS Kępno sp. z o. o. generalnego wykonawcy robót budowlanych dla 2 pierwszych bloków. Całym procesem na mocy porozumienia zarządzała będzie Spółka Celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami będą właśnie Fundusz, TBSK i Gmina. Będzie ona realizowała zadania w zakresie użyteczności publicznej oraz inne ważne dla interesu Gminy zadania na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. 
Ostateczne parametry transakcji i stawkę czynszu dzierżawnego za 1 m² powierzchni użytkowej nowopowstałych mieszkań zostaną ustalone przed zawarciem umowy inwestycyjnej. Intencją stron jest to, by mieszkania te posiadały wysoki standard, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej stawki czynszu z myślą o młodych małżeństwach i rodzinach wielodzietnych z Kępna i okolic.    

Fundusz Municypalny (Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) jest długoterminowym inwestorem finansowym, który współfinansuje inwestycje w obszarze nieruchomości realizowane przez gminy lub podległe im spółki. Powstał z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę państwowego banku rozwoju. W kręgu zainteresowania Funduszu Municypalnego znajdują się projekty służące rozwojowi zasobów nieruchomości wykorzystywanych przez gminy w ramach realizacji zadań własnych, w szczególności nieruchomości mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Fundusz angażuje się zarówno w projekty inwestycyjne w obszarze modernizacji i rozbudowy istniejących zasobów nieruchomości, jak również w budowę nowych obiektów.

Fundusz Municypalny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1289. Jedynym uczestnikiem Funduszu Municypalnego jest Bank Gospodarstwa Krajowego.