Powrót

Fundusz Dostępności – spotkanie informacyjne dla Instytucji Finansujących

Fundusz Dostępności – spotkanie informacyjne dla Instytucji Finansujących

Podczas webinaru eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego wyjaśnią kwestie związane z wdrażaniem Projektu oraz rozwieją potencjalne wątpliwości wynikające z treści specyfikacji warunków zamówienia.

Udział w webinarze jest bezpłatnypo wcześniejszej rejestracji.

Fundusz Dostępności dedykowany jest głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie całego kraju. Na wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych mogą liczyć również szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz instytucje kultury. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON.