Powrót

Fundusz Dostępności – pierwsza pożyczka na likwidację barier architektonicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwszą umowę nisko oprocentowanej pożyczki z Funduszu Dostępności. Ze wsparcia skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie, która zrefinansuje w ten sposób montaż windy. Fundusz przyczynia się do niwelowania barier architektonicznych m.in. w budynkach mieszkalnych i instytucjach użyteczności publicznej. W budżecie programu jest ponad 40 mln zł.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.