Powrót

Fundacja BGK sponsorem nagrody w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Fundacja BGK sponsorem nagrody w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Fundacja BGK ufundowała nagrodę w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Dziesięć tysięcy złotych otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Margines” z Warszawy. Bank Gospodarstwa Krajowego od kilku lat aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorstw społecznych poprzez dostosowany do ich potrzeb program finansowania działalności. 

Eksperci BGK od czterech lat uczestniczą w pracach jury, oceniając złożone przez przedsiębiorstwa społeczne wnioski pod kątem finansowym oraz wizytując oceniane przedsiębiorstwa. Bank jest fundatorem nagrody w kategorii „Pomysł na Rozwój”, którą w tym roku zdobyła Spółdzielnia Socjalna „Margines”. Spółdzielnia zajmuje się przygotowywaniem wegańskich cateringów, a od dwóch lat prowadzi w centrum Warszawy restaurację i kawiarnię wegańską pod nazwą Local Vegan Bistro.

- To idealny, pozytywny przykład wspólnego działania młodych ludzi. Spółdzielnię tworzą pełni zapału i zaangażowania społecznicy, nastawieni na rozwój i współpracę. Ten przykład prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego powinien trafić do podręczników ekonomii – ocenia Grzegorz Czerniawski, przedstawiciel BGK w konkursowym jury. O zwycięstwie Spółdzielni „Margines” przesądziły nie tylko dobre wyniki finansowe, ale przede wszystkim innowacyjny sposób działania, organizacji pracy i zarządzania zespołem. Eksperci BGK zwracają uwagę na preferowany mechanizm przechodzenia zatrudnionych osób z pozycji pracownika do pozycji spółdzielcy, powoływanie grup roboczych do realizacji konkretnych zadań (np. remont lokalu) oraz ustanowienie poniedziałków dniem dla zespołu. Przedsiębiorstwo zatrudnia Białorusinów pochodzenia polskiego, którzy z powodów politycznych lub ekonomicznych musieli opuścić swój kraj. Duże wrażenie robią relacje spółdzielni z kontrahentami i sąsiadującymi lokalami. Np. klienci mogą przenosić dania i napoje pomiędzy sąsiadującymi ze sobą restauracjami i kawiarniami. Te i inne zasady działania czynią Spółdzielnię Socjalną „Margines” wartym naśladowania pomysłem na społeczny biznes.

Bank Gospodarstwa Krajowego od czterech lat prowadzi program finansowania podmiotów ekonomii społecznej, który jest ściśle związany z misją wspierania przez bank rozwoju społeczno-gospodarczego. Prosty instrument finansowy, jakim jest pożyczka, przekłada się na efekty o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, rozwijając lokalną przedsiębiorczość czy pozwalając ludziom zagrożonym wykluczeniem wrócić na rynek pracy. Pilotaż programu przyczynił się do utworzenia pięciuset miejsc pracy i utrzymania dwóch tysięcy etatów, choć pierwotne założenia były dziesięciokrotnie mniejsze.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego realizuje działania zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. W swoich działaniach dociera głównie do dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup, które mają utrudniony dostęp do edukacji, nauki i kultury. Promuje aktywność obywatelską poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia oraz działań dla dobra wspólnego. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu a przede wszystkim promuje wolontariat. Inicjatywy Fundacji dedykowane są głównie społecznościom lokalnym. Wspierają szerzenie solidarności międzypokoleniowej, wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii.

 

Foto: mat. prasowe FISE