Powrót

Fundacja BGK nagrodzona za program „Na dobry początek!”

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego została wyróżniona w XIII edycji Raportu CSR za konkurs „Na dobry początek!", w którym można ubiegać się o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Inicjatywa Fundacji została doceniona podczas uroczystego wręczenia wyróżnień, 19 czerwca w Warszawie.

Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu tygodnika Gazeta Finansowa publikowany jest co kwartał i w całości poświęcony jest obszarowi CSR. To już XIII edycja Raportu. W każdym numerze wyróżniane są firmy i instytucje, które konsekwentnie realizują interesujące programy wsparcia ważnych społecznie obszarów. W publikacji zamieszczane są również artykuły ekspertów i liderów opinii publicznej, którzy radzą, jak poruszać się w obszarze działań CSR - bowiem warunkiem sukcesu jest nie tylko wkładanie serca w prowadzony biznes, ale też okazywanie tego serca potrzebującym.

- Idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR) zdobywa w Polsce coraz większą popularność i z każdym rokiem zwiększa się liczba specjalistów w tej dziedzinie. Cieszę się, że nasz tygodnik przyczynia się do rozwoju świadomości ludzi na temat CSR. Już od pierwszego Raportu staramy się wyróżniać programy i inicjatywy, które, nie tylko odróżnia od innych pomysł, ale przede wszystkim wspierają ważne społecznie obszary - powiedział Piotr Bachurski, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Finansowa.

- Jest nam niezmiernie miło, że nasza inicjatywa została dostrzeżona. Dzięki programowi „Na dobry początek!" co roku kilka tysięcy dzieci w wieku 2-5 lat uczestniczy w ciekawych formach edukacji. Dla wielu jest to pierwsza i jedyna okazja do edukacji w grupie rówieśniczej. Właśnie po to, by takie możliwości tworzyć, powstał ten program - zaznaczyła Adrianna Lepka, Członek Zarządu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego, odbierając wyróżnienie.

Obecnie trwa piąte edycja konkursu „Na dobry początek!". Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie podmioty przesyłają listy intencyjne z krótkim opisem pomysłu na projekt. Spośród nadesłanych zgłoszeń grupa ekspertów wybiera grupę 60 najwyżej ocenionych wniosków, które przechodzą do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie podmioty przygotowują pełne wnioski. Dofinansowanie otrzyma grupa około 25 podmiotów na realizację projektów w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Do konkursu zgłosiło się w tym roku ponad 320 podmiotów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.