Powrót

Finansowe wsparcie MŚP – konferencja z udziałem BGK we Wrocławiu

W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu zaprezentowano nowe formy wspierania przedsiębiorczości ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Poręczenia, pożyczki i doradztwo dla sektora mikro, małych i średnich firm, to tematy konferencji Instrumenty finansowe a rozwój sektora MŚP na Dolnym Śląsku, która odbyła się we Wrocławiu 21 września.

Organizatorami konferencji byli: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., Zachodnia Izba Gospodarcza, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Loża Dolnośląska BCC. Uroczystego otwarcia dokonał Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który konferencję objął swoim patronatem. W przedsięwzięciu uczestniczyło około sto osób (przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji samorządowych oraz finansowych).

Podczas spotkania zaprezentowano nowe formy wspierania przedsiębiorczości ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Jarosław Kała z Banku Gospodarstwa Krajowego (instytucji zarządzającej programem JEREMIE), w prezentacji „Dolnośląski Fundusz Powierniczy - szansa rozwoju dla mikro, małych i średnich firm na Dolnym Śląsku" przedstawił historię, idee oraz przeznaczenie programu.
O szczegółach konkretnych produktów oferowanych na terenie Dolnego Śląska opowiedzieli Łukasz Weber z banku PKO BP oraz Tomasz Kowalski z DFG Sp. z o.o. - przedstawiciele instytucji współpracujących w zakresie udzielania kredytów dla MŚP zabezpieczanych poręczeniami JEREMIE.

Katarzyna Banyś z WCTT przedstawiła możliwości skorzystania z doradztwa w ramach projektu JOSEFIN, które jest uzupełnieniem oferty poręczeń ze środków Inicjatywy JEREMIE dla przedsiębiorców podejmujących działalność innowacyjną.

Uzupełnieniem instrumentów finansowych skierowanych szczególnie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność są pożyczki z programu JEREMIE. O możliwościach i ich przeznaczeniu opowiedziała Beata Heilpern Koordynator Regionalny Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która udziela pożyczek w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy Dolny Śląsk - JEREMIE w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego DOLNY ŚLĄSK".

Ciekawym akcentem na zakończenie pierwszej części konferencji było wystąpienie Aleksandra Chudka - wspólnika firmy EKOPOWER s.c., który opowiedział zebranym o swoich doświadczeniach związanych z pozyskaniem wsparcia na realizację inwestycji i spojrzeniu oczami przedsiębiorcy jako beneficjenta Inicjatywy JEREMIE na dostępność instrumentów finansowych.

W drugiej części Konferencji odbyła się interesująca dyskusja panelowa „Instrumenty finansowe a programowanie rozwoju regionalnego", w której udział wzięli specjaliści od finansowego wsparcia przedsiębiorców: dr Barbara Bartkowiak - Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, dr Marek Dietl - ekspert gospodarczy Business Centre Club oraz Arkadiusz Lewicki - Dyrektor ds. programów publicznych i środowisk gospodarczych Związku Banków Polskich. Moderatorem dyskusji był dr Maciej Zathey - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Celem panelu było podsumowanie skuteczności rynkowej różnorodnych instrumentów finansowych, mających na celu wspieranie rozwoju działalności gospodarczej mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Wśród wielu poruszonych tematów dyskutowano m.in. o tym jak wspierać absolwentów uczelni, którzy zamierzają podejmować działalność gospodarczą, jak zwiększyć świadomość przedsiębiorców w zakresie korzystania z różnorodnych instrumentów finansowego wsparcia przy realizacji inwestycji oraz jakie powinny być podejmowane działania wsparcia dla MŚP przez władze regionalne w obliczu rosnącej konkurencji firm azjatyckich na terenie Dolnego Śląska oraz zachwiania sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej.