Powrót

Finansowanie dla PKN Orlen w ramach Programu „Inwestycje Polskie”

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dzisiaj umowę kredytu długoterminowego z PKN ORLEN w ramach Programu „Inwestycje Polskie". Ostateczny termin spłaty przypada na grudzień 2025 roku. Środki zostaną wykorzystane przez Spółkę głównie na wsparcie rozwoju segmentu energetycznego Grupy ORLEN, w tym m.in. realizowaną już budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku oraz ewentualną realizację podobnego projektu w Płocku, który obecnie znajduje się w fazie koncepcyjnej.

Maksymalna wartość dostępnego finansowania w ramach podpisanej dziś umowy kredytowej pomiędzy PKN ORLEN a BGK wynosi 1 mld PLN. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Pozostałe warunki kredytowania również nie odbiegają od warunków rynkowych.