11 czerwca, na zaproszenie Banku Gospodarstwa Krajowego, Warszawę odwiedzili szefowie ponad dwudziestu banków publicznych z całej Europy. Tego dnia odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (EAPB). Od grudnia 2012 r. funkcję Prezesa EAPB pełni Dariusz Daniluk.

Wiodącym tematem spotkania EAPB były nowe regulacje bankowe i finansowe w Unii Europejskiej, dotyczące m.in. unii bankowej, wymogów kapitałowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jak również ich wpływu na działalność publicznych instytucji finansowych. Sytuację polskiego sektora bankowego przedstawił Jerzy Pruski, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych z siedzibą w Brukseli, to organizacja promująca w Unii Europejskiej interesy publicznych instytucji finansowych, w tym państwowych banków rozwoju. Obecnie EAPB zrzesza 35 członków i reprezentuje 15% europejskiego rynku bankowego o łącznej sumie aktywów sięgającej 3.500 mld euro. Instytucje zrzeszone w EAPB łączy wspólna misja wspierania gospodarek krajowych i działania w interesie publicznym m.in. poprzez finansowanie inwestycji rozwojowych w takich obszarach jak infrastruktura, budownictwo społeczne, służba zdrowia czy wspieranie sektora MŚP. BGK jest członkiem EAPB od 2009 r.