Powrót

Enea skorzystała z finansowania dostarczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy nabyciu Elektrowni Połaniec

Enea skorzystała z finansowania dostarczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy nabyciu Elektrowni Połaniec

Enea za ok. 1,26 mld zł kupiła Elektrownię Połaniec, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. Enea przy finansowaniu transakcji skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji oraz emisji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Enea w szerokim zakresie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zarówno w zakresie programów emisji obligacji jak i przy realizowaniu transakcji rynku finansowego, w szczególności w zakresie zabezpieczania ryzyka stopy procentowej.

W ostatnich latach Enea skorzystała z dwóch programów emisji obligacji. Zawarła z BGK jedną umowę dotyczącą Programu Emisji Obligacji do kwoty 1 mld zł w maju 2014 r. oraz drugą do kwoty 700 mln zł w grudniu 2015 r.

Środki z emisji obligacji w ramach tych umów posłużyły do nabycia akcji LW Bogdanka, jak również finansowania inwestycji Grupy Enea, a także w części właśnie do nabycia akcji ENGIE Energia Polska S.A.

- Zgodnie ze strategią realizujemy ambitny program inwestycyjny, finansujemy go z środków własnych, ale również między innymi z pieniędzy pozyskanych w ramach współpracy z BGK. Nabywając 100 proc. akcji ENGIE Energia Polska, spółki, do której należy Elektrownia Połaniec staliśmy się drugim, największym wytwórcą energii w Polsce. Wszystkie inwestycje, które finansujemy we współpracy z BGK wpływają więc nie tylko na rozwój Grupy, ale także na bezpieczeństwo energetyczne kraju – powiedział Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

- Finansowanie programu inwestycyjnego Grupy Enea wpisuje się w misję Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednym z zadań banku rozwoju jest wspieranie kluczowych sektorów gospodarki, które zapewniają  bezpieczeństwo  funkcjonowania kraju. Cieszy mnie, że kontynuujemy naszą współpracę z Eneą, która rozpoczęła się w 2014 r. Po objęciu ostatniej emisji obligacji Enei przez BGK, łączne zaangażowanie banku w finansowanie sektora elektroenergetycznego przekroczyło 8 mld zł  – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu BGK.

W ramach zawartej w 2015 roku umowy Enea ma prawo emitować obligacje w dogodnych dla siebie terminach do 1 marca 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego automatycznie obejmuje każdą taką przyszłą emisję.