Powrót

Aktualności

Raport z badania ewaluacyjnego Rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego oraz na polską gospodarkę.

Jest to pierwsze, tak szerokie opracowanie wpływu gwarancji kredytu na przedsiębiorstwa i gospodarkę w Polsce. 

Pliki do pobrania