Powrót

EBI nawiązuje współpracę z BGK w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i finansuje mniejsze programy inwestycyjne w Polsce

EBI nawiązuje współpracę z BGK w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i finansuje mniejsze programy inwestycyjne w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – polski bank rozwoju – zacieśniły swoją wieloletnią, udaną współpracę. Instytucje te podpisały porozumienie o współpracy, w którym wyznaczono ramy wspólnych działań w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). Zawarły też umowę kredytową na kwotę 125 mln EUR, która zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o niewielkiej skali oraz inwestycji podejmowanych przez małe i średnie polskie przedsiębiorstwa.

László Baranyay – wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność EBI w Polsce – powiedział: „Cieszymy się ze współpracy z BGK w ramach kolejnej ważnej inicjatywy europejskiej w Polsce - Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, oferującego kompleksowe usługi doradztwa i pomocy technicznej, które mają wzmocnić środowisko inwestycyjne i biznesowe w Europie. Ten nowy obszar współpracy zacieśnia naszą znakomitą, partnerską relację, obejmującą wspólne finansowanie strategicznych inwestycji drogowych, programów budownictwa socjalnego, wsparcia dla infrastruktury oraz małych firm w Polsce. Podpisana właśnie umowa kredytowa na 125 mln EUR jest kolejnym etapem tej współpracy”.

Porozumienie podpisali wczoraj wiceprezes EBI László Baranyay i prezes BGK Dariusz Kacprzyk. Dokument inicjuje współpracę między instytucjami w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). W ten sposób bank BGK potwierdził, że jest gotowy – wspólnie z EBI i Komisją Europejską – do uczestnictwa w programach wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w określonych obszarach specjalizacji objętych działalnością EIAH. BGK podkreślił swoje zainteresowanie informowaniem i promocją doradczych programów wsparcia w ramach EIAH w Polsce.

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego jest jedną z części Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera. To inicjatywa Komisji Europejskiej i EBI, której celem jest pobudzenie inwestycji w projekty strategiczne w całej Europie i skierowanie kapitału finansowego do realnej gospodarki.

Centrum Doradztwa ma wzmocnić europejskie środowisko inwestycyjne i biznesowe poprzez zwiększenie możliwości technicznych i finansowych organów administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych w państwach członkowskich w zakresie identyfikacji, określania priorytetów, przygotowywania, strukturyzowania, łączenia i realizacji projektów strategicznych.

EIAH zapewnia dostęp do usług doradztwa i pomocy technicznej w związku z projektami inwestycyjnymi w UE. Wykorzystuje przy tym doświadczenie Grupy EBI, Komisji Europejskiej, krajowych instytucji rozwoju oraz organów zarządzających państw członkowskich. Celem EIAH jest też rozszerzenie współpracy z i pomiędzy istniejącymi oraz dopiero powstającymi krajowymi instytucjami rozwoju.

Druga podpisana wczoraj umowa dotyczy kredytu w wysokości 125 mln EUR, z którego za pośrednictwem BGK zostaną sfinansowane projekty inwestycyjne o małej i średniej skali. Będą je realizować podmioty z sektora publicznego i prywatnego w całej Polsce w takich dziedzinach gospodarki jak przemysł, turystyka, usługi, infrastruktura, energetyka, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i edukacja. Projekty te przyczynią się m.in. do powstania nowych miejsc pracy i zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Korzystne warunki kredytu EBI (oprocentowanie, długi okres zapadalności) dla BGK pozwolą obniżyć koszty finansowania i uatrakcyjnić warunki proponowane beneficjentom docelowym, czyli przedsiębiorcom. Do przedsiębiorców BGK skieruje też znaczną część oferowanej przez EBI finansowej wartości dodanej.