Powrót

Drugi rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” - podsumowanie

  • Ponad 31 tys. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania  trafiło w 2015 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • W czasie drugiego roku funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” BGK wypłacił dofinansowanie o wartości ponad 520,7 mln zł.
  • Rośnie prorodzinny efekt programu – korzysta z niego coraz więcej rodzin z dziećmi.

W drugim roku funkcjonowania zainteresowanie rządowym programem „Mieszkanie dla młodych” rosło z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie kwota wypłaconego dofinansowania wkładu własnego w ubiegłym roku wyniosła 520,7 mln zł. Limit, który został określony przez ustawodawcę na 2015 r. został wykorzystany w 85 proc. Banki kredytujące zawarły 27 305  umów kredytowych o łącznej wartości blisko 4,9 mld zł. Jest to wynik  trzykrotnie wyższy od osiągniętego w 2014 r., gdzie w ciągu roku podpisano 9 141 umów. Kwota przyznanego dofinansowania na lata 2015-2018 to 782,74 mln zł.

We wrześniu 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” dopuszczające między innymi zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Na zmianach skorzystały przede wszystkim rodziny wielodzietne, dla których dopłatę zwiększono z 15 do 20 i 30 proc. ceny zakupu mieszkania. W przypadku rodzin z 3 i więcej dzieci zwiększyła się również powierzchnia mieszkania wliczana do dopłaty z 50 m2 do 65 m2. Dodatkowo w tym przypadku zniesiony został maksymalny dopuszczalny wiek, podobnie jak wymóg nieposiadania wcześniej własnego mieszkania.

Z pomocy państwa skorzystały w dużej mierze osoby wychowujące dzieci – najwięcej, bo 23,6 proc. przyznanego w 2015 r. dofinansowania trafiło do małżeństw posiadających jedno dziecko, 8,8 proc. z co najmniej trojgiem dzieci, a z dwojgiem 7,51 proc. Ponadto, w ubiegłym roku wypłacono dodatkowe dofinansowanie na spłatę części kredytu dla 29 rodzin, które były już objęte programem „Mieszkanie dla młodych”, a którym urodziło się trzecie bądź kolejne dziecko.

- Nowelizacja ustawy określającej zasady funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” wpłynęła na wzrost zainteresowaniem programem. Szczególnie czwarty kwartał był rekordowy, nie tylko pod względem złożonych wniosków, ale również kwoty przyznanego wsparcia i zainteresowania środkami z limitu na 2016 r., który wynosi 730 mln zł

– mówi naczelnik Wydziału Obsługi Programów Mieszkaniowych Katarzyna Fortuna z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Aż 96 proc. wniosków dotyczyło dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania, pozostałe 4 proc. - domu jednorodzinnego. Średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wyniosła 53,28 m², a domu jednorodzinnego 85,52 m². Ostatnie cztery miesiące 2015 r.  dawały możliwość zakupu mieszkania lub domu na rynku wtórnym, które zagospodarowały wysokość dofinansowania o łącznej wartości 227,60 mln zł z datą wypłaty na lata 2015-2016. Natomiast odnosząc się do 12 miesięcy 2015 r. - rynek pierwotny w całym tym okresie wykorzystał 555,20 mln zł kwoty przyznanego dofinansowania do wypłaty w latach 2015-2018.

W 2015 roku najwięcej umów z bankami kredytującymi podpisali mieszkańcy Mazowsza (4 762), Wielkopolski (3 782) oraz Pomorza (3 446). Najmniej umów dot. zakupu mieszkań ze wsparciem państwa podpisano w województwach opolskim (228) i świętokrzyskim (341).

 

Więcej danych liczbowych w ujęciu graficznym znajduje się na stronie internetowej BGK pod adresem: www.bgk.pl/biuro-prasowe/najwazniejsze-inicjatywy/