Od 1 marca oddziały BGK przekształciły się w Regiony. Ta zmiana ma na celu wzmocnienie ich lokalnej i regionalnej roli. Wpisuje się także w realizację strategii banku, który chce być profesjonalnym partnerem przedsiębiorców, jednostek samorządu i sektora finansów publicznych. Regiony BGK będą centrami wsparcia biznesu, w których klienci dowiedzą się o możliwościach wsparcia i rozwiązaniach oferowanych przez wszystkie instytucje rozwoju z grupy PFR. Każdy przedsiębiorca, zainteresowany rozwojem swojej firmy, będzie mógł liczyć na profesjonalną i przekrojową informację. BGK będzie także blisko współpracował z regionalnymi partnerami – bankami spółdzielczymi, bankami komercyjnymi, lokalnymi izbami gospodarczymi i agencjami rozwoju.