Powrót

Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju (HBOR) gospodarzem mini-konferencji Funduszu Trójmorza

Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju (HBOR) gospodarzem mini-konferencji Funduszu Trójmorza

Zagrzeb, 18 czerwca 2021 – Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju (HBOR) był gospodarzem mini-konferencji Funduszu Trójmorza, podczas której uczestnicy omawiali rolę Funduszu Trójmorza  i obszary jego działalności.

Celem konferencji było zaprezentowanie właściwości i możliwości jakie Fundusz Trójmorza oferuje dla finansowania inwestycji strukturalnych.

Do tej pory Fundusz zgromadził ponad 900 milionów EUR, które będzie wykorzystane na inwestycje w projekty infrastrukturalne zapewniające bezpieczeństwo oraz dywersyfikację źródeł energii, ekonomiczną, transportową, społeczną i cyfrową łączność państw członkowskich Inicjatywy oraz silniejszą integrację UE poprzez zmniejszenie dysproporcji w równości infrastrukturalnej. Pierwsze inwestycje Funduszu już zostały wdrożone.

Mini-konferencję otworzyli Pan Gordan Grlić Radman, Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji oraz Pani Tamara Perko, prezes zarządu Chorwackiego Banku Odbudowy i Rozwoju i członek zarządu Funduszu Trójmorza.

Pani Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK i przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza, oraz Pan Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu BGK i członek rady nadzorczej Funduszu Trójmorza, przedstawili ogólne działania Funduszu Trójmorza, a następnie szczegółowe działania Amber Infrastructure Group, doradcy inwestycyjnego Funduszu.

Oprócz informacji dotyczących strategii inwestycyjnej Funduszu i jego właściwości, w trakcie konferencji uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania jak stworzyć projekt, który przyciągnie inwestorów, dlaczego inteligentna łączność jest podstawą rozwoju regionu, jakie są doświadczenia właścicieli tych projektów, w które Fundusz już zainwestował oraz na wiele innych. W trakcie głównego panelu konferencji „Finansowanie kapitałowe oraz wniesienie inwestycji w Chorwacji na wyższy poziom” przedstawionomożliwości, które powstają poprzez rozwój rynku kapitałowego ze specjalnym naciskiem na projekty związane z inteligentną łącznością.

Inicjatywa Trójmorza i Fundusz Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza powstała jako współpraca 12 państw UE wzdłuż osi północ-południe od Morza Bałtyckiego po Morze Adriatyckie i Czarne z celem stworzenia spójnej i dobrze zintegrowanej infrastruktury w Europie Środkowej. Jest ona pro-europejska w swej naturze oraz jest uzupełnieniem innych form współpracy regionalnej, ale jednocześnie jest także platformą dla wzmocnienia połączeń transatlantyckich.

Fundusz Trójmorza, jako dedykowany fundusz komercyjny celujący w inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowej i Wschodniej, będzie inwestował w infrastrukturę energetyczną, transportową i cyfrową w krajach członkowskich UE EŚW, które są położone nad Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, w których zapotrzebowanie na inwestycje długoterminowe w krajową infrastrukturę jest najwyższe w Unii Europejskiej.

Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.