Powrót

Blisko 300 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszy Funduszy, ogłosił kolejne przetargi nieograniczone na wybór Pośredników Finansowych w województwie łódzkim, małopolskim i wielkopolskim.

Przetargi kierowane są do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, takich jak:

  • „Mikropożyczka Inwestycyjno-Obrotowa”, „Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa” i „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
  • „Pożyczka"  i „Pożyczka dla Start-upów" i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  • „Mikropożyczka” i  „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W województwie łódzkim wsparcie finansowe przeznaczone będzie na rozwój przedsiębiorstw z  sektora MŚP.

W województwie małopolskim wsparcie przeznaczone będzie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój i rozbudowę przedsiębiorstw oraz zwiększenie skali ich działalności. Ponadto finansowane będę przedsięwzięcia umożliwiające wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

W województwie wielkopolskim wsparcie finansowe przewiduje zwiększenie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach ww. postępowań wyniesie blisko 300 mln zł.