Powrót

Aktualności

Lepsze wyniki finansowe, więcej inwestycji i miejsc pracy – efekty gwarancji BGK

Lepsze wyniki finansowe, więcej inwestycji i miejsc pracy – efekty gwarancji BGK

Ostatnie badanie dowodzi, że firmy korzystające z gwarancji Biznesmax z dotacją, oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), osiągają znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP. Pięciokrotnie częściej dokonują inwestycji, w tym szesnastokrotnie częściej inwestycje te mają charakter innowacyjny. Z kolei zmiana warunków udzielania gwarancji i objęcie nimi także kredytu obrotowego płynnościowego pozwoliło znacznej części beneficjentów przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19.

 

BGK w raporcie "Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją – raport z badania 2021" ocenił efekty rynkowe działania gwarancji Biznesmax dla MŚP. To rozwiązanie, które pomaga polskim MŚP sfinansować rozwój, a w związku z pandemią zapewnia również płynność finansową. Gwarancje zabezpieczają spłatę kredytu w banku kredytującym, dzięki czemu kredyt może być udzielony na lepszych warunkach niż rynkowe. Jak wynika z badania, odbiorcy gwarancji Biznesmax znacznie częściej niż ogół MŚP doświadczali poprawy swojej sytuacji finansowej i umacniali swoją pozycję rynkową.

- Wspieramy przyszłościowe i innowacyjne projekty, które wpływają na rozwój gospodarczy Polski. Jak wynika z badania, firmy korzystające z gwarancji Biznesmax osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP w podobnym czasie. W ciągu ostatniego roku pozycja rynkowa 1/3 z nich uległa poprawie, podczas gdy w przypadku ogółu MŚP było to jedynie 9 proc. firm. Niemal co czwarta firma wskazuje też na wzrost eksportu – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Ostatnie badanie dowodzi również, że inwestycje przedsiębiorstw, które korzystają z gwarancji Biznesmax szesnastokrotnie częściej, niż w przypadku inwestycji ogółu MŚP, są innowacyjne.

- Gwarancje Biznesmax spełniają swoje podstawowe założenie, jakim jest wspieranie przedsiębiorstw o silnym potencjale wzrostu i innowacyjności. Z kolei zmiana warunków udzielania gwarancji i objęcie nimi także kredytu obrotowego pomogło niemal połowie firm korzystających z gwarancji przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19. Przełożyło się to również na miejsca pracy. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, zwiększały zatrudnienie niemal siedmiokrotnie częściej niż ogół firm z sektora MŚP – dodaje Mateusz Walewski.

 

Wykres słupkowy przedstawia zmianę w ciągu 12 miesięcy: Poprawa sytuacji finansowej – 31% beneficjenci gwarancji Biznesmax z dotacją, 22% ogół MŚP; wzrost zatrudnienia – 33% beneficjenci gwarancji Biznesmax z dotacją, 9% ogół MŚP; poprawa pozycji rynkowej 33% beneficjenci gwarancji Biznesmax z dotacją; 9% ogół MŚP, rozwój eksportu – 23% beneficjenci gwarancji Biznesmax z dotacją, 4% - ogół MŚP; firma dokonała inwestycji 69% beneficjenci gwarancji Biznesmax z dotacją, 14% ogół MŚP; firma dokonała inwestycji o charakterze innowacyjnym – 33% beneficjenci gwarancji Biznesmax z dotacją; 2% ogół MŚP.

 

Wsparcie w postaci gwarancji Biznesmax jest udzielane przez BGK od końca 2017 roku i pochodzi z Funduszu Gwarancyjnego POIR. W ciągu czterech ostatnich lat BGK gwarancjami Biznesmax pomógł polskim MŚP w zdobyciu finansowania o łącznej wartości ok. 4,1 mld zł, umożliwiając lub ułatwiając w ten sposób dostęp do finansowania ponad tysiącowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.