Powrót

BGK zdobył finansowanie z EBI na budowę południowej obwodnicy Warszawy i drogi S5

BGK zdobył finansowanie z EBI na budowę południowej obwodnicy Warszawy i drogi S5

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) dwóch kredytów na łączną sumę 3,4 mld PLN (800 mln EUR), by sfinansować budowę obwodnicy Warszawy oraz drogi ekspresowej S5.

 

Długoterminowy kredyt z EBI w wysokości 550 mln EUR umożliwi wybudowanie kilku odcinków drogi ekspresowej S5, prowadzącej od autostrady A1 koło Grudziądza, przez Bydgoszcz do Wrocławia. Łączna długość odcinków drogi ekspresowej sfinansowanych kredytem EBI to 162,5 km i będą one przebiegać pomiędzy miejscowością Nowe Marzy, Bydgoszczą i Mielnem oraz pomiędzy Wronczynem a Radomickiem.

 

Bank Unii Europejskiej udzielił również długoterminowego kredytu w wysokości 250 mln EUR na budowę południowego odcinka obwodnicy Warszawy od ulicy Puławskiej do węzła Lubelska, o długości 18,6 km. Część kredytu od EBI sfinansuje również budowę nowego mostu na Wiśle, który odciąży ruch na ośmiu mostach drogowych w stolicy. Budowa obwodnicy oraz mostu ma na celu usprawnienie ruchu tranzytowego wokół Warszawy.

Oba projekty zaplanowano z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach i ochronie środowiska naturalnego - zostaną zamontowane ekrany akustyczne, wybudowane przejścia dla zwierząt oraz kanały melioracyjne. Biorąc pod uwagę skalę tych projektów, w okresie budowy przewiduje się znaczny wzrost tymczasowego zatrudnienia.

„Środki finansowe EBI przyczynią się do zmniejszenia zatłoczenia na drogach i skrócenia czasu przejazdów, a tym samym do większej przepustowości, poprawy jakości jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dłuższym okresie przełoży się to na większą konkurencyjność gospodarki Polski i polepszenie jakości życia jej mieszkańców", powiedział László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce.

„BGK już od 11 lat zapewnia profesjonalną obsługę Krajowego Funduszu Drogowego. Do tej pory pomogliśmy dostarczyć płynne finansowanie projektów drogowych o wartości blisko 100 mld zł (ok. 25 mld EUR). Część środków pochodzi od partnerów zagranicznych, takich jak EBI, z którym BGK zawarł łącznie z dzisiejszymi 29 umów kredytowych na rzecz KFD o wartości 11,1 mld EUR", dodał Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu BGK.

Te projekty są kontynuacją udanej współpracy banku Unii Europejskiej z BGK, jak również z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Współpraca EBI z tymi instytucjami ma na celu poprawę sieci dróg i autostrad w Polsce. BGK, działający w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego, jest kredytobiorcą, natomiast GDDKiA - promotorem projektu. Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania oraz długiemu okresowi spłaty kredytu, Krajowy Fundusz Drogowy będzie mógł skorzystać z niższych kosztów finansowania projektów.

Sektor transportu jest głównym beneficjentem kredytów EBI udzielanych Polsce. Od początku działalności EBI w Polsce w 1990 roku wysokość współfinansowania inwestycji transportowych przez EBI osiągnęła około 40 proc. zobowiązań kredytowych banku na rzecz Polski w tym okresie. W zeszłym roku EBI udzielił kredytów w wysokości ponad 1,8 mld EUR na budowę kilku odcinków polskich dróg ekspresowych.