Powrót

BGK zaprasza na spotkanie informacyjne JESSICA de minimisSzanowni Państwo

Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne: „JESSICA w woj. mazowieckiem - pożyczki objęte pomocą de minimis", które rozpocznie się 13 marca 2014 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Sali Kinowej Centrum Bankowo-Finansowego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa.

Spotkanie organizowane jest w związku z rozszerzeniem dotychczasowej oferty preferencyjnego finansowania inwestycji - o pożyczki objęte pomocą de minimis w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2014.

Wprowadzenie pożyczek de minimis zwiększa dostępność wsparcia JESSICA oraz daje szereg możliwości, które zaprezentowane zostaną w trakcie spotkania. Najważniejsze z nich dotyczą: zwiększenia udziału kwoty pożyczki do 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, możliwości rozpoczęcia inwestycji przed złożeniem wniosku o pożyczkę oraz korzystniejszych zasad kwalifikowania wydatków.

Ramowy program:
11.00 - 11.30 Blok I - Bank Gospodarstwa Krajowego

  • JESSICA w woj. mazowieckim - przedstawienie stanu i harmonogramu wdrażania; przykłady wybranych inwestycji, finansowanych ze środków inicjatywy JESSICA
  • Rozszerzenie oferty pożyczkowej i bezpośrednie korzyści z tym związane; przedstawienie podstawowych zasad i warunków udzielania pożyczek w ramach pomocy de minimis, w tym omówienie najważniejszych dokumentów wymaganych wraz z wnioskiem o pożyczkę

11.30 - 12.00 Blok II - Mazowiecka Agencja Energetyczna oraz Agencja Rozwoju Mazowsza

  • Podmioty mogące ubiegać się o pożyczkę oraz typy projektów możliwych do finansowania w ramach działania 4.3 i 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
  • Wymogi dotyczące elementów społecznych projektów energetycznych (działanie 4.3) i projektów rewitalizacyjnych (działanie 5.2) - doświadczenia i przykłady

12.00 - 12.30 Blok III - Bank Gospodarstwa Krajowego

  • Najważniejsze kategorie wydatków, które mogą być finansowane ze środków pożyczki z pomocą de minimis

12.30 - 12.45 Pytania i odpowiedzi.
12.45 - 13.30 Lunch

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wysłanie potwierdzenia uczestnictwa na adres mateusz.andrzejewski@bgk.com.pl.

Serdecznie zapraszamy.