Powrót

Aktualności

BGK zaprasza do współpracy banki zainteresowane udzielaniem gwarancji wkładu własnego i dokonywaniem spłat rodzinnych

Logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Zapraszamy banki kredytujące do zgłaszania zainteresowania zawarciem z BGK umowy portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM), pozwalającej na obejmowanie gwarancją wkładu własnego spłaty kredytów mieszkaniowych oraz dokonywanie na rzecz kredytobiorców spłat rodzinnych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz.U. 2021 poz. 2133).

Banki zainteresowane udzielaniem gwarancji wkładu własnego i dokonywaniem spłat rodzinnych, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz, będzie stanowił podstawę do nawiązania przez BGK kontaktu z bankiem kredytującym w celu ustalenia niezbędnych szczegółów do przygotowania stosownej umowy dla danego banku.

Jednocześnie informujemy, że deklarowany w treści formularza termin wdrożenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego do oferty danego banku, jest terminem szacunkowym. Termin ten nie musi być zbieżny z deklarowanym terminem podpisania z BGK umowy portfelowej linii gwarancyjnej. Każdy bank indywidualnie i autonomicznie określi termin włączenia do oferty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Powyższa informacja wraz z formularzem jest również dystrybuowana wśród banków przez Związek Banków Polskich.

W przypadku pytań dotyczących nawiązania współpracy zapytania prosimy kierować na adres e-mail: umowy.gwarancje@bgk.pl