Powrót

Aktualności

BGK z nowym raportem CSR

Sytuacja wywołana przez kryzys gospodarczy i geopolityczny wymaga działania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje te założenia w praktycznie wszystkich obszarach swojej działalności -  inicjuje programy służące społeczeństwu i gospodarce, jest cenionym pracodawcą i wiarygodnym partnerem finansowym dla biznesu i samorządów. Tym samym chce osiągnąć pozycję lidera programów na rzecz zrównoważonego rozwoju, co pokazuje m.in. w raporcie CSR za 2021 r.

W minionym roku polski bank rozwoju wygenerował 122 mld zł wsparcia dla gospodarki w postaci kredytów oraz gwarancji. Był obecny ze swoimi klientami na 76 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach. Otrzymał rekordową liczbę wniosków na budowę prawie 5 tysięcy mieszkań społecznych i spółdzielczych.

Strategia oraz model biznesowy BGK przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęcła zestaw 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości. Uwzględniają one dążenie do równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Poprzez realizację swojej strategii BGK przyczynia się do osiągnięcia wszystkich celów Zrównoważonego Rozwoju, skupia się jednak na jedenastu: Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia Cel 4: Dobra jakość edukacji Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne Cel 7: Czysta i dostępna energia Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura Cel 10: Mniej nierówności Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów

BGK dąży do równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonych działań biznesowych a ich wpływem na środowisko naturalne i jakość życia w Polsce. W raporcie po raz pierwszy przedstawił obliczenia śladu węglowego, które obejmują całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez bank. Raport spełnia standard GRI - międzynarodowy i uznany model raportowania niefinansowego.

O wszystkich działaniach, poprzez które BGK wspiera zrównoważony rozwój, przeczytasz w raporcie CSR 2021

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.