Powrót

BGK wypłacił 100-miliardową złotówkę ze środków unijnych

Uroczyste przekazanie czeku 100 mld zlotowkiOd stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił wnioskodawcom projektów unijnych ponad 100 mld zł ze środków europejskich. Największym beneficjentem przekazywanego przez BGK dofinansowania z UE jest obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, której bank wypłacił do końca sierpnia 2012 r. ponad 20 mld zł. Na kolejnym miejscu znajduje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które otrzymało blisko 3 mld zł. Symboliczna stumiliardowa złotówka została wypłacona 10 sierpnia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kielcach.

Główni Beneficjenci to między innymi:
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
• Województwo Małopolskie
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa
• Gmina Miasta Gdańsk
• Miasto Białystok
• Gmina Wrocław
• Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Od 4 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę większości płatności ze środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013, realizując tym samym przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Jednocześnie BGK dokonuje wypłat na rzecz beneficjentów w ramach krajowego współfinansowania z rachunków bankowych tych ministerstw, które powierzyły BGK jego obsługę. Płatności te są dokonywane na podstawie zleceń płatności przesyłanych do BGK przez instytucje wskazane przez Ministerstwo Finansów lub właściwego ministra, tj. instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające, które zawarły umowy z beneficjentami oraz niektóre państwowe jednostki budżetowe.

- Wręczając tę symboliczną 100-miliardową złotówkę pragnę podkreślić, że wykorzystanie przez Polskę 100 mld zł dofinansowania ze środków unijnych w ciągu ok. 2,5 roku to bardzo duże osiągnięcie naszego kraju. W imieniu BGK mogę zapewnić, że przekazywanie środków beneficjentom przebiega sprawnie, między innymi dzięki elektronicznej formie składania zleceń płatności. System ten jest sukcesywnie udoskonalany - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas uroczystości w Warszawie, na której podsumowano dotychczasowe wypłaty.

Do celów obsługi systemu przepływu środków europejskich i krajowego współfinansowania w BGK został stworzony i uruchomiony portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, umożliwiający wprowadzanie zleceń płatności w formie elektronicznej, a także bieżące informowanie instytucji o statusie zlecenia. Z portalu korzysta ponad 360 instytucji upoważnionych do składania zleceń płatności ze środków europejskich oraz krajowego współfinansowania. Dotychczas zarejestrowanych zostało niemal 3,6 tys. użytkowników portalu.

Największymi zleceniodawcami płatności były dotychczas:
• Centrum Unijnych Projektów Transportowych
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Budżetu i Finansów
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Płatności na rzecz beneficjentów BGK realizuje na bieżąco, zgodnie z otrzymywanymi zleceniami. Dokonywane są one od czterech do sześciu razy w ciągu miesiąca, według określonego przez Ministerstwo Finansów terminarza. Obsługiwany przez BGK system nie powoduje żadnych dodatkowych obowiązków po stronie beneficjenta, nie musi on np. otwierać nowego rachunku bankowego, dostarczać dodatkowych dokumentów, ani ponosić dodatkowych kosztów.