Powrót

BGK wyemituje obligacje dla Miejskich Zakładów Autobusowych

21 lutego 2011 roku przedstawiciele warszawskich Miejskich Zakładów Autobusowych i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę programu emisji obligacji na kwotę 165,6 mln złotych.

Środki pozyskane przez MZA z emisji obligacji przeznaczone zostaną na zakup 168 nowoczesnych autobusów, które wkrótce pojawią się na ulicach Warszawy zastępując część wyeksploatowanego taboru. Zakup ten stanowi element szerszego, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki.

Strukturę finansowania oparto o instrument, jakim są obligacje zwykłe imienne z terminem wykupu nie przekraczającym 7 lat. Źródłem obsługi długu, wynikającego z programu emisji obligacji, będą przychody uzyskiwane przez Spółkę na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w komunikacji zbiorowej autobusowej, zawartej pomiędzy MZA a miastem stołecznym Warszawa. Stabilne źródło przychodów, dobra kondycja finansowa Spółki oraz czytelna strategia prowadzenia biznesu i rozwoju Spółki pozwoliły na zaoferowanie przez BGK bardzo atrakcyjnych warunków finansowania.

BGK w ramach przedmiotowej transakcji będzie pełnił rolę m.in. organizatora i gwaranta objęcia obligacji.

Udział Banku w finansowaniu realizowanej przez MZA inwestycji doskonale wpisuje się w strategię BGK, która zakłada m.in. zorientowanie na kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z nimi powiązanych.