Powrót

BGK wycofuje z oferty wybrane produkty kredytowe oraz wybrane oferty pakietowe

Z dniem 1 lutego 2013 roku BGK wycofuje z oferty wybrane produkty kredytowe oraz oferty pakietowe:

  • pożyczka z zabezpieczeniem hipotecznym dla przedsiębiorców,
  • kredyt budowlany dla deweloperów na realizację budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego oraz dla nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych, 
  • kredyt obrotowy dla małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstw,
  • Pakiet Pewny Biznes,
  • kredyt na zakup sprzętu medycznego,
  • Pakiet Pewny Gospodarz,
  • wykup wierzytelności wobec jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych,
  • wykup wierzytelności wobec przedsiębiorców oraz klientów instytucjonalnych.

Od  1 kwietnia 2013 roku nie będą zawierane nowe umowy dla ww. produktów. Wszystkie zawarte dotychczas umowy obsługiwane będą do momentu ich wygaśnięcia oraz pełnego rozliczenia zawartych transakcji.

Wnioski złożone przez klientów przed 1 lutego 2013 roku będą podlegały rozpatrzeniu w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż do 31 marca 2013 r.

Wycofanie z oferty BGK powyższych produktów związane jest z realizacją strategii Banku oraz nowymi zadaniami postawionymi przed BGK, w tym między innymi roli BGK w procesie organizacji finansowania programu Inwestycje Polskie oraz systemie poręczeń i gwarancji.