Powrót

BGK wycofuje ofertę lokat negocjowanych rynku pieniężnego dla osób fizycznych

Od 2 kwietnia 2012 roku wycofana zostaje oferta lokat negocjowanych rynku pieniężnego dla osób fizycznych, których tryb zawierania reguluje „Regulamin zawierania lokat negocjowanych rynku pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego" stanowiący załącznik do uchwały nr 271/2011/DS/DEP Zarządu BGK z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z decyzją Zarządu Banku, umowy ramowe lokat negocjowanych rynku pieniężnego zawarte przez Bank z klientami będącymi osobami fizycznymi zostaną wypowiedziane najpóźniej do 30 września 2012 r. Od 2 kwietnia 2012 roku nie będą zawierane nowe umowy ramowe lokat negocjowanych rynku pieniężnego z klientami będącymi osobami fizycznymi. Klienci posiadający podpisane umowy ramowe będą mogli zawierać transakcje do czasu wypowiedzenia umowy ramowej.

Wycofanie oferty lokat negocjowanych wynika z realizacji strategii Banku, która zakłada rozwój skoncentrowany na programach rządowych, obsłudze jednostek sektora finansów publicznych i działania w ramach programów własnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z właściwym doradcą klienta lub dealerem.