Powrót

BGK współfinansuje rozwój Grupy Azoty w ramach programu „Inwestycje polskie”

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie" uczestniczy w konsorcjum banków, z którym Grupa Azoty podpisała umowę kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb korporacyjnych w tym projektów inwestycyjnych. Dzięki niej Spółka uzyska 1,5 mld zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na realizację programu inwestycyjnego zapisanego w strategii Spółki do 2020 roku. To pierwszy krok programu finansowania nowych inwestycji, a Grupa finalizuje kolejne rozmowy na temat finansowania całego pakietu projektów. W czwartek 23 kwietnia umowa została zawarta z bankami PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK oraz ING Bankiem Śląskim.

- Dzięki współpracy z polskim sektorem bankowym będziemy mogli wznieść polską chemię na jeszcze wyższy poziom technologiczny. Zgodnie ze strategią, którą przyjęliśmy do 2020 r. skupiamy się na dalszym rozwoju organicznym Grupy oraz fuzjach i przejęciach - powiedział Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

- Jako państwowy bank rozwoju dajemy tzw. „ostatnią złotówkę", dzięki czemu mogą się toczyć inwestycje ważne dla przyszłości polskiej gospodarki. To już druga umowa pomiędzy BGK a Grupą Azoty w ciągu ostatniego roku, a skala naszego zaangażowania w finansowanie rozwoju przemysłu wciąż rośnie. Na koniec marca wartość naszych umów w tym sektorze przekroczyła 5 mld zł - mówił Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach przyjętej strategii do 2020 r. Grupa Azoty wyselekcjonowała 68 projektów inwestycyjnych, które znajdują się na różnym etapie planowania lub realizacji, na które zamierza przeznaczyć blisko 7 mld zł.

- Do 2020 planujemy przeznaczyć blisko 7 mld zł na cele przewidziane w Strategii Grupy. Wsparcie sektora bankowego jest kluczowe dla realizacji blisko 70 projektów. Dzięki zaangażowaniu tych środków, możemy wzmocnić pozycję konkurencyjną Grupy Azoty na światowych rynkach. Zakładamy, że przełoży się to na wzrost zysków Grupy, a tym samym naszych akcjonariuszy - powiedział Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty.

Grupa zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł przy skonsolidowanym zysku netto na poziomie 265 mln zł.

Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa Azoty powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.