Powrót

BGK współfinansuje projekt inwestycyjny EFRA w ramach programu „Inwestycje polskie”

BGK udzielił kredytu w wysokości 85 mln USD na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zrealizowania projektu EFRA oznaczającego efektywną rafinację oraz 50 mln PLN na finansowanie działalności operacyjnej spółki Lotos Asfalt.

Umowa kredytowa została zawarta pomiędzy LOTOS Asfalt a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Societe Generale S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w transakcji realizowany jest w ramach programu „Inwestycje Polskie", który z powodzeniem wspiera ważne dla gospodarki projekty inwestycyjne.

Spółka LOTOS Asfalt, należąca do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. podpisała z konsorcjum ośmiu instytucji finansowych: sześciu banków oraz dwóch spółek z Grupy PZU, umowy kredytowe na finansowanie budowy na terenie rafinerii w Gdańsku nowoczesnej instalacji opóźnionego koksowania oraz innych instalacji towarzyszących („Projekt"). Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, Konsorcjum udzieli spółce LOTOS Asfalt kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD, czyli na sfinansowanie 70% wartości inwestycji oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln PLN. Pozostała część nakładów na inwestycję sfinansowana będzie z środkami własnymi Koncernu. Całkowite nakłady na realizację Projektu to kwota ok. 2,2 mld PLN. Realizowana inwestycja o nazwie EFRA oznacza efektywną rafinację, czyli głębszy niż obecne stopień przerobu ropy naftowej, znaczny wzrost produkcji wysokomarżowego oleju napędowego oraz paliwa lotniczego, a w konsekwencji wyższą marżę na przerobie każdej baryłki o około 2 USD.

- Jako państwowy bank rozwoju angażujemy się w unikalne przedsięwzięcia. Dołączyliśmy do konsorcjum finansującego ten projekt ponieważ widzimy w nim potencjał dla rozwoju kraju, a takie właśnie projekty chcemy wspierać - mówi Jacek Szugajew - wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt został udzielony w formule „project finance" na okres do grudnia 2024 roku. Grupa LOTOS S.A., w celu pozyskania dodatkowych środków na realizację Projektu, przeprowadziła z sukcesem pod koniec 2014 roku emisję akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z której pozyskała niemal 1 mld PLN. Skarb Państwa objął 53 procent akcji z tej emisji, zawierając jednocześnie z Grupą LOTOS S.A. umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln PLN, właśnie na realizację Projektu. Inwestycja będzie także finansowana ze środków własnych LOTOS Asfalt sp. z o.o. LOTOS, negocjując z bankami finansowanie projektu EFRA, wykazał, że jest to inwestycja zapewniająca wysoką rentowność, a dzięki temu gwarantuje bezpieczeństwo planowej spłaty zobowiązań.

Realizacja projektu EFRA dla Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jest istotnym wzmocnieniem konkurencyjności obu tych podmiotów na europejskim rynku rafineryjnym. Budowa, a następnie uruchomienie nowych instalacji skutkować będzie przede wszystkim ograniczeniem wytwarzania niskomarżowych produktów, takich jak ciężkie oleje opałowe oraz wzrostem produkcji wysokomarżowych paliw. Dzięki tej instalacji produkcja gdańskiego koncernu paliwowego, pod względem wolumenu, nie będzie już zależna od sezonowego zapotrzebowania na dany produkt (tak jest w przypadku produkcji asfaltów), a jej profil będzie dostosowywany do aktualnych, rosnących potrzeb odbiorców.

Realizowany program inwestycyjny w Grupie LOTOS obejmujący budowę jej potencjału poprzez rozwój spółek w Grupie Kapitałowej jest w polskich warunkach przedsięwzięciem modelowym. Jest to działanie skoncentrowane na systematycznym zdobywaniu przewagi technologicznej całej Grupy, zwłaszcza w obszarach gdzie można uzyskać najwyższą możliwą rentowność. Instalacje produkcyjne Projektu EFRA rocznie wygenerują ok. 900 tys. ton wysokomarżowych produktów. W związku z realizacją tego Projektu LOTOS wyeliminuje ciężki olej opałowy ze swojego portfolio produktowego. Projekt EFRA to także olbrzymie wyzwanie rozwojowe dla LOTOS Asfalt. Ta spółka dzięki tej inwestycji rozpoczyna, bowiem nowy etap swojego rynkowego rozwoju.

<