Powrót

BGK współautorem raportu „European SME Survey”

Państwowe instytucje i banki rozwoju z Polski (BGK), Francji (Bpifrance), Niemiec (KfW), Hiszpanii (ICO) oraz Wielkiej Brytanii (British Business Bank) przedstawiły w Brukseli raport „European SME Survey”. Badanie dostarczyło wiedzy o kondycji małych i średnich przedsiębiorstw w Europie oraz pokazało, jak postrzegają one swoją przyszłość w obliczu zjawiska cyfryzacji. W sondażu wzięło udział 2500 firm z pięciu krajów. 

Polski sektor MŚP w obliczu wyznawań płynących z cyfryzacji

Jak wynika z raportu, pomimo wielu różnych przeszkód i wyzwań aż 59% polskich firm z sektora MŚP uważa, że cyfryzacja będzie miała pozytywny wpływ na działalność ich firmy w ciągu najbliższych 5 lat. Jako główne bariery, które mogą zahamować proces cyfryzacji w polskich MŚP, przedsiębiorcy wskazują m.in. na obawy związane z bezpieczeństwem IT czy niewystarczające kompetencje własnych pracowników. Rekrutacja nowego personelu oraz oferowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych to główne reakcje polskich MŚP na istniejące luki w umiejętnościach informatycznych. 

Wyzwania związane z cyfryzacją wymagają od MŚP nakładów finansowych. Jak wynika z badania, czterech na dziesięciu przedsiębiorców w Polsce korzysta obecnie z funduszy publicznych, np. z dotacji, pożyczek subsydiowanych lub gwarantowanych. Jedna czwarta (24%) firm, które nie korzystają z takich instrumentów, planuje to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat.

Badanie potwierdza także dobrą kondycję polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 91% firm deklaruje stabilne lub rosnące przychody za ostatni rok finansowy. To z kolei pozwala im poważnie myśleć o rozwoju swojej działalności. W ciągu najbliższych dwóch lat 45% z firm, które wzięły udział w badaniu, zamierza zwiększyć swoją obecność na arenie międzynarodowej, a aż 81% ankietowanych deklaruje chęć wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.

Cyfryzacja – przyszłość europejskich MŚP?

Małe i średnie przedsiębiorstwa w badanych krajach europejskich są w dobrej kondycji finansowej, odnotowując dynamiczny wzrost przychodów. Jest to spowodowane przede wszystkim ich dążeniem do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych. Według „European SME Survey”, ponad połowa wszystkich MŚP działających za granicą osiągnęła w zeszłym roku stopę wzrostu przychodu w wysokości 5% lub wyższą. 

Aby utrzymać wiodącą rolę w rozwoju europejskiej gospodarki, MŚP muszą jednak zwiększać inwestycje w cyfryzację. Około 54% MŚP we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii uważa zastosowanie nowych technologii za konieczne do utrzymania konkurencyjności w przyszłości. Dla około 76% MŚP cyfryzacja stanowi cel priorytetowy.

Transformacja cyfrowa europejskich MŚP – wnioski z badania

Cyfrowa działalność europejskich MŚP jest zróżnicowana i obejmuje takie działania, jak e-commerce, przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze czy wykorzystywanie mediów społecznościowych. Najpopularniejszą usługą jest elektroniczne fakturowanie, z którego korzysta 60% wszystkich MŚP. Pomimo, że bardziej zaawansowane technologie są mniej popularne, zgodnie z wynikami badania będą one prawdopodobnie zyskiwać na znaczeniu. Podczas gdy zaledwie 32% europejskich MŚP analizuje duże zbiory danych w celu optymalizacji swoich procesów pracy i jedynie 20% korzysta ze sztucznej inteligencji, kolejne 30% zamierza wdrożyć odpowiednie aplikacje w ciągu następnych dwóch lat.

W celu osiągnięcia dalszych postępów w procesie transformacji cyfrowej, europejskie MŚP muszą pokonać rozmaite przeszkody, w tym obawy związane z bezpieczeństwem IT oraz brak infrastruktury cyfrowej. Jedna czwarta MŚP za główną przeszkodę w zwiększaniu stopnia cyfryzacji firmy postrzega brak odpowiednich możliwości finansowania. Innym istotnym problemem z punktu widzenia europejskich MŚP są niewystarczające umiejętności informatyczne – zarówno wśród własnych pracowników, jak i na zewnętrznym rynku pracy. 

Szanse i wyzwania płynące z cyfryzacji

Chociaż wiele MŚP spodziewa się, że cyfryzacja wyeliminuje niektóre zadania i stanowiska w ich firmie, większość z nich przewiduje jednocześnie utrzymanie całkowitej liczby pracowników w przyszłości na dotychczasowym poziomie – lub nawet jej zwiększenie. „Transformacja cyfrowa jest ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dla MŚP, które częściej doświadczają ograniczeń w zakresie dostępu do finansowania czy wykwalifikowanego personelu niż większe firmy. Rozwiązanie problemu tych niedoborów będzie najważniejszym zadaniem dla decydentów, ale także dla państwowych instytucji rozwoju” – podali we wspólnym oświadczeniu Nicolas Dufourcq, Dyrektor Gene-ralny Bpifrance, José Carlos García de Quevedo, Przewodniczący Instituto de Crédito Oficial, Dr Günther Bräunig, Dyrektor Generalny KfW, Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu BGK, oraz Keith Morgan, Dyrektor Generalny British Business Bank.

Pliki do pobrania