Powrót

BGK wspiera studentów i absolwentów dzięki inicjatywie JEREMIE

80 uczestników wzięło udział w konferencji pt. „Dzień dobry Biznes”, która odbyła się 23 lutego 2016 r. w Szczecinie. Organizatorem spotkania był Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który zarządza m.in. programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej. Jednym z nich jest inicjatywa JEREMIE, która skierowana jest do mikro-, małych i średnich firm, w tym również start-upów. Beneficjentami mogą być przede wszystkim podmioty we wczesnej fazie rozwoju, bez historii kredytowej, nie posiadające zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Głównym celem wydarzenia pn. „Dzień dobry Biznes” była dyskusja o możliwościach finansowania własnych firm ze środków unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE przez studentów i absolwentów. Podczas konferencji uczestnicy mogli usłyszeć m.in. historię przedsiębiorcy, który rozwinął własną firmę dzięki środkom unijnym w ramach inicjatywy JEREMIE. Uczestnicy mogli spotkać się z pośrednikami finansowymi, którzy przedstawili możliwości skorzystania z pożyczki dla przedsiębiorczości akademickiej w ramach projektu.

Województwo zachodniopomorskie jest jednym z regionów, który zdecydował się powierzyć środki BGK w celu rozdysponowania ich firmom w postaci finansowania zwrotnego. Dzisiaj, dzięki specyfice inicjatywy JEREMIE - przekazane przedsiębiorcom środki są zwracane i mogą zostać ponownie wykorzystane dla innych firm.  Od 2009 roku BGK konsekwentnie wzmacnia sektor mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Do tej pory w woj. zachodniopomorskim 5163 firmy skorzystały z różnych form finansowania na kwotę 800 mln zł. Łącznie z pożyczek i poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE we wszystkich województwach na koniec stycznia  2016 r. skorzystało ponad 29 tys. przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia, której celem jest odejście od tradycyjnego, dotacyjnego wsparcia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych (niskooprocentowanych kredytów, pożyczek, poręczeń). Jej ideą jest wsparcie  podmiotów z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności. W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Więcej szczegółów na stronie: www.jeremie.pl.