Bank Gospodarstwa Krajowego przyczynia się do budowania konkurencyjnej przewagi Polski na świecie. W ubiegłym tygodniu udzielił kredytu polskiej spółce Nano Carbon, która wdraża opracowaną w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych unikalną polską technologię wytwarzania grafenu. Dzięki kredytowi z BGK spółka zakupi urządzenie pozwalające na zwiększenie skali wytwarzania tego ultranowoczesnego materiału oraz poprawę jego jakości.

Grafen jest jedną z form węgla. Składa się z pojedynczej warstwy atomów tego pierwiastka, tworzących sześcioczłonowe pierścienie. Jego istnienie zostało opisane teoretycznie już w latach 60., ale pierwszą próbkę udało się uzyskać dopiero w 2004 r. brytyjsko-rosyjskiemu zespołowi fizyków. Za badania nad grafenem Rosjanie Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow otrzymali w 2010 r. Nagrodę Nobla z fizyki.

Sfinansowana przez BGK inwestycja spółki Nano Carbon ma na celu komercjalizację technologii wytwarzania grafenu. Nano Carbon będzie produkować unikatowe w skali światowej próbki grafenu o wym. 30 x 30 cm do wykorzystania w różnych ośrodkach badawczych branż m.in. elektronicznej, wojskowej i lotniczej na całym świecie. Finansowanie dostarczone przez BGK to długoterminowe kredyty inwestycyjne na zakup maszyn.

Udziałowcami spółki Nano Carbon są Agencja Rozwoju Przemysłu SA i KGHM III FIZAN.