BGK dziękuje za zaufanie firmie Amica Wronki. Czołowy polski producent sprzętu AGD sfinalizował największą w swojej ponad 70-letniej historii akwizycję. Dzięki transakcji o wartości 147 mln zł Amica nabyła spółkę z Wielkiej Brytanii i istotnie umacnia swoją pozycję w Europie Zachodniej. Ekspansję polskiej firmy sfinansowały Bank Gospodarstwa Krajowego i mBank S.A.

 

Amica Wronki SA zawarła umowę, na mocy której stała się właścicielem 100 procent udziałów w CDA Group Ltd z siedzibą w hrabstwie Nottinghamshire (Wielka Brytania). Uzgodniona cena 24,3 mln GBP (w przeliczeniu na polską walutę to ponad 147 mln PLN) będzie płatna w 3 transzach do roku 2017, z czego pierwsza transza (87,6 procent wartości transakcji) została już zapłacona. Źródłem finansowania transakcji są 7-letnie obligacje o wartości 111 mln PLN oraz środki własne (mimo transakcji Spółka utrzymuje niskie wskaźniki zadłużenia). Bank Gospodarstwa Krajowego oraz mBank S.A. są Gwarantami Pierwszej Emisji.

To już drugie przejęcie zagranicznej spółki przez polską firmę na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy – w sierpniu br. Amica nabyła udziały francuskiego dystrybutora sprzętu AGD – Sideme SA Societe Industrielle d’Equipement Moderne.

Przejęcie CDA wpisuje się w konsekwentną realizację strategii HIT2023, zakładającą uzyskanie 1,2 mld EUR przychodów. Firma zamierza osiągnąć te wyniki za pomocą wzrostu organicznego, dywersyfikacji sprzedaży i optymalizacji procesów biznesowych. Ponadto jedną z kluczowych dźwigni rozwoju będą właśnie akwizycje, dzięki którym Amica pozyska lokalne marki i dostęp do rynków zbytu.

Nabycie udziałów angielskiej firmy jest historycznym wydarzeniem w dziejach polskiej spółki i odzwierciedla olbrzymi wzrost znaczenia Grupy Amica na rynku europejskim w ostatnich latach. Rynek brytyjski to drugi pod względem wielkości rynek AGD w Europie, którego roczna wartość to około 24 mld PLN. 

- Dzięki przejęciu CDA umacniamy pozycję Grupy Amica w Europie Zachodniej i realizujemy strategię dywersyfikacji geograficznej. Transakcja zapewnia nam 4 razy wyższe obroty w Wielkiej Brytanii i  10-procentowy wzrost przychodów Grupy Amica, nie licząc zakładanych przyszłych wzrostów z tytułu efektów synergii. Nasza ekspansja w Europie Zachodniej nabiera tempa – mówi  Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki SA.

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz mBank S.A. nabyły po 50 proc. obligacji emitowanych w ramach pierwszej emisji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 111 mln zł.

- Sukcesy polskich przedsiębiorców wychodzących za granicę świadczą o sile naszej gospodarki. Cieszy nas, że jako państwowy bank rozwoju możemy wspierać tak dojrzałą firmę jak Amica, której akwizycja w Wielkiej Brytanii będzie dobrą wizytówką dla polskiej przedsiębiorczości. Chcemy wspierać kolejne firmy, dla których rozwój na polskim rynku jest już niewystarczający – powiedział Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu BGK. 

CDA Group Ltd to zyskowna firma handlowa, która zdobyła mocną pozycję rynkową w Wielkiej Brytanii, gdzie jest doceniana za jakość i design produktów sprzedawanych pod markami CDA i Matrix. W roku obrotowym 2014/2015, zakończonym wczoraj (30.11.2015), spółka CDA osiągnęła 43 mln GBP przychodów (ponad 250 mln PLN). Spółka nie posiada zadłużenia, jej zasoby gotówkowe to 7 mln GBP (42 mln PLN). 

Z kolei sprzedaż Amiki na tym rynku wzrosła w okresie trzech kwartałów 2015 roku o 20 procent w ujęciu rok do roku. W całym 2014 roku obroty na rynku brytyjskim miały wartość blisko 70 mln PLN, rosnąc z poziomu 34 mln PLN zanotowanym w roku 2013.