Powrót

BGK wspiera budowę nowych domów komunalnych w Sopocie

BGK wspiera budowę nowych domów komunalnych w Sopocie
  • 11 sierpnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Miastem Sopot dwie umowy o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.
  • Na budowę nowych domów komunalnych w Sopocie BGK przekaże ponad 4,7 mln zł.
  • Łącznie ma powstać 76 lokali komunalnych dla osób najuboższych.

Umowy dotyczą udzielenia finansowego wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dwóch lokalizacjach w Sopocie. Pierwsza umowa dotyczy budowy budynku przy ul. Malczewskiego 29 a, b, c. W ramach tej inwestycji przewidziano utworzenie 60 lokali komunalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.929,77 m2. Planowany koszt przedsięwzięcia to ponad 12,2 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie ponad 4,2 mln zł.

Druga umowa dotyczy udzielenia finansowego wsparcia przez BGK na budowę dwóch budynków przy ul. Świemirowskiej 2-4. Przewidywany koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 3,7 mln zł. Planowane dofinansowanie z BGK to kwota około 1,3 mln zł. W ramach podpisywanej umowy dofinansowanie wyniesie ponad 588 tys. zł, z możliwością podniesienia do kwoty wnioskowanej przez Miasto. Dzięki tym środkom powstanie 16 nowych lokali komunalnych o łącznej powierzchni użytkowej 680 m2.

Zgodnie z zasadami programu Miasto zobowiązane jest do powiększenia swojego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o taką ilość lokali, jaka powstanie z dofinansowaniem BGK lub w ilości odpowiadającej łącznej powierzchni użytkowej 3.609,77 m2.

Dla Miasta Sopot będą to kolejne inwestycje finansowane ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W 2015 r.  m.in. dzięki środkom uzyskanym z BGK, Miasto zrealizowało przedsięwzięcie polegające na nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego młyna papierniczego przy ul. Młyńskiej 11 a w Sopocie, w wyniku którego powstało 1 mieszkanie chronione. Dofinansowanie z BGK wyniosło ponad 280,7 tys. zł, a koszt inwestycji ponad 1,4 mln zł. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w ramach Projektu Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Znalazło się ono na liście TOP25 nominowanych w konkursie TOP Inwestycje Komunalne.

Po uruchomieniu w 2007 r. wieloletniego rządowego programu budownictwa socjalnego i  komunalnego Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał łączne dofinansowanie o wartości 735 mln zł na realizację ponad 1150 przedsięwzięć, których wartość przekroczyła 2,3 mld zł. Dzięki tym środkom powstało ponad 12 tys. mieszkań oraz ponad 900 miejsc noclegowych, a kolejne 4.686 lokali/miejsc jest w trakcie realizacji.

Od 1 września 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przyjmował kolejne wnioski w ramach tzw. jesiennego naboru, na który została przeznaczona kwota ponad 65,87 mln zł.