Strona tytułowa raportu FOB

Działania społeczne Banku Gospodarstwa Krajowego zostały zaprezentowane w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2010". Zestawienie przygotowane przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu obejmuje dobre praktyki z następujących obszarów: biznes a miejsce pracy, biznes a rynek, biznes a społeczeństwo, biznes a środowisko oraz zarządzanie i raportowanie.

W publikacji opisano raport społecznej odpowiedzialności BGK. Doceniono również działania banku na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz program wolontariatu pracowniczego. Raport zawiera także szczegółowe artykuły ekspertów w zakresie CSR, opinie internautów podsumowujące działania z zakresu CSR w 2010 roku, opis najważniejszych badań, wydarzeń oraz przegląd prasy.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.