Powrót

BGK uruchomił nabór wniosków o dotację w programie „Kredyt na innowacje technologiczne”

  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił 7 grudnia nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne”;
  • Do rozdysponowania jest pula 303 mln zł;
  • Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski przez Internet, po uzyskaniu promesy kredytowej w jednym z 17 banków współpracujących.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom „Kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej skorzystało 600 firm. Nowy program będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP - w obecnym rozdaniu środków unijnych do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.

Procedura uzyskania dofinansowania ma charakter okresowo organizowanych przez BGK konkursów. W obecnej edycji wnioski można składać w terminie od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Do rozdysponowania jest pula 303 mln zł w podziale na alokację dla województwa mazowieckiego (30 136 486 zł) oraz dla pozostałych województw (272 863 514 zł).

Bezpośrednią korzyścią dla firm jest dotacja w postaci premii technologicznej, stanowiąca częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez banki na realizację inwestycji technologicznej. Kredytów inwestycyjnych w programie udziela 17 banków: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH, Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millenium, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, BOŚ Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank, SGB-Bank i zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

„Kredyt na innowacje technologiczne” w nowej odsłonie  wprowadza wiele zmian przyjaznych dla wnioskodawcy - beneficjenta. Przede wszystkim przedsiębiorca nie musi ponosić wydatków na opinie o nowej technologii, które wcześniej stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie, a funkcje te przejmie ocena innowacyjności przez panel ekspertów w BGK. Po drugie, zmieniono formułę konkursu, rezygnując z naboru projektów o charakterze ciągłym, w którym liczyła się kolejność przyjmowanych wniosków. Teraz obowiązuje system rankingowania projektów - wsparcie otrzymają projekty najlepsze, a nie szybko złożone. I wreszcie, po trzecie - po sukcesie tej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie - podniesiono o 50% maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln zł.

Dokumentacja konkursowa oraz link do generatora wniosków dostępne są na stronie internetowej BGK www.bgk.pl w zakładce Przedsiębiorstwa - „Kredyt na innowacje technologiczne”.