Powrót

BGK uruchamia we współpracy z 11 bankami nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

BGK uruchamia we współpracy z 11 bankami nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

• Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 11 bankami w sprawie uruchomienia instrumentu gwarancji kredytowych dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

• Gwarancje do wysokości 800 mln zł udzielane będą w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy.

• Nowy program gwarancyjny BGK pozwoli uruchomić akcję kredytową w wysokości 1 mld zł.

 

Dzisiaj w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy z 11 bankami, które będą udzielać kredytów dla MŚP z gwarancją BGK w ramach programu COSME. Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Pekao, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz SGB-Bank i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze.

Gwarancje do wysokości 800 mln zł pozwolą zabezpieczyć akcję kredytową o wartości 1 mld zł dla około 5 tysięcy mikro-, małych i średnich firm.

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w tej formule. - Spodziewamy się, że powszechna dostępność tego produktu
i nieskomplikowane procedury sprawią, że przedsiębiorcy będą z niego chętnie korzystać. Równie chętnie, jak z programu gwarancji „de minimis”
– powiedział na konferencji Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu BGK. – Program „de minimis” jest częściąrealizacji strategii BGK w zakresie wsparcia sektora MŚP w Polsce. Do końca września nasze gwarancje pomogły 95 700 firmom pozyskać kredyty
o łącznej wartości 41,61 mld zł. COSME stanowić będzie jego naturalne uzupełnienie, a w BGK już pracujemy nad możliwościami rozszerzenia naszej oferty poręczeniowej wspierającej przedsiębiorców –
dodał prezes Kacprzyk.  

Obecny na konferencji Minister Finansów Mateusz Szczurek powiedział: - Polska jest aktywnym uczestnikiem Planu Inwestycyjnego dla Europy, wykorzystując go do zwiększenia inwestycji i wzrostu gospodarczego. Byliśmy pierwszym krajem w Europie, który podpisał z EFI transakcję w ramach programu wspierającego konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw COSME. Dzięki podpisanej umowie polskie firmy już dziś zaczynają korzystać z możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Na początek użyliśmy świetnie działającego mechanizmu gwarancji portfelowych dla wspierania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Równocześnie przygotowane zostały struktury, które będą rozpatrywać pojedyncze projekty inwestycyjne. BGK i PIR są gotowe do rozmów z inwestorami.        

Gwarancje COSME zabezpieczą spłatę 80% wartości kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tysięcy zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku oraz uproszczone procedury – wniosek o udzielenie gwarancji banki przyjmą w momencie składania wniosku kredytowego.  

- Klienci banków poszukują preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych. Oferta BGK, wspomagana środkami unijnymi z EFI, stanowi z pewnością interesującą propozycję dla polskich mikro-, małych
i średnich przedsiębiorców. Warto też podkreślić, że w wyniku instrumentów gwarancyjnych BGK i EFI na polskim rynku w ciągu 4 lat uruchomiono finansowanie przekraczające 48 mld zł, z których skorzystało już prawie 120 tys. polskich firm, a w projektach tych chętnie uczestniczą zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze
– powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE przy ZBP dodał: Z naszych informacji z rynku finansowego wynika, że ponad 20 banków  zainteresowanych jest współpracą w ramach programu COSME, a kwota szacowanej akcji kredytowej kilkukrotnie przekroczyłaby zakontraktowany właśnie limit. Mamy więc nadzieję, że podpisywane dzisiaj umowy będą początkiem dużo szerszej współpracy polskiego środowiska bankowego, BGK
i EFI
. Nasz ośrodek będzie wspierał promocję tych instytucji i instrumentów wśród polskich przedsiębiorców.

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora MŚP jest możliwe dzięki zaangażowaniu Komisji Europejskiej. - Współpraca BGK, EBI oraz banków kredytujących w ramach programu COSME niewątpliwe przyczyni się do poprawy dostępności finansowania dla MŚP. Wpisuje się ona w szerszą perspektywę poprawy klimatu inwestycyjnego w Europie, która stanowi główny cel tzw. „Planu Junckera”. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, będący kluczowym elementem tego Planu, pozwoli na zmobilizowanie ok. 315 miliardów euro, głównie kapitału prywatnego, w całej Europie. Część tych, środków, poprzez program COSME, już zaczyna trafiać do polskich MŚP – powiedziała Marzenna Guz-Vetter, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.