Powrót

BGK udzielił ponad 77 mln gwarancji w ramach programu COSME

Informujemy, że w II kwartale 2016 r. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, 650 gwarancji z regwarancją EFI na kwotę 77,58 mln zł.

Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 96,98 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą skorzystać przedsiębiorcy w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł.

Więcej informacji o zasadach ich udzielania znajduje się na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

.