Powrót

BGK udzielił ponad 22 mln gwarancji w ramach programu COSME

Informujemy, że w pierwszym kwartale 2016 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom z sektora MŚP, w ramach programu COSME, 134 gwarancji z regwarancją EFI na kwotę 22,16 mln zł. Całkowita wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 27,70 mln zł.

Z gwarancji PLG-COSME mogą skorzystać przedsiębiorcy w wybranych bankach komercyjnych, którzy są zainteresowani otrzymaniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł.

Gwarancje udzielane są w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Program ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat warunków otrzymania gwarancji, wraz z listą banków, znajduje się na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

.