BGK sponsorem konkursu „NOVATOR”

W ubiegłym tygodniu pracownicy Oddziału BGK w Kielcach wzięli udział w uroczystym rozstrzygnięciu jedenastej edycji konkursu o nagrodę NOVATOR 2016.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni od początku rolę sponsora tego konkursu, wspierając w ten sposób wizerunek BGK jako instytucji działającej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechniając i wzmacniając markę BGK oraz wspierając działania sprzedażowe.

NOVATOR to nagroda za działania innowacyjne, zainicjowana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w 2007 roku, przyznawana za najlepsze projekty innowacyjne w dziedzinie produkcji, usług oraz wdrażania innowacji. Ponadto nagradzane są organizacje tworzące warunki dla rozwoju gospodarczego, popularyzujące innowacje w środkach masowego przekazu, w środowisku akademickim, wśród przedsiębiorców i instytucjach otoczenia biznesu.

Celem konkursu jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.