Powrót

BGK sfinansuje kontrakt eksportowy polskiej stoczni

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje budowę statku morskiego wyspecjalizowanego w przewozie nietypowych i wielkogabarytowych ładunków. Jednostka powstanie w polskiej stoczni w ramach kontraktu eksportowego z holenderską firmą C.V. MS ABIS Esbjerg.

Państwowy bank rozwoju BGK udzielił holenderskiemu nabywcy kredytu w wysokości 16 mln euro w ramach rządowego programu wspierającego polskich eksporterów. Finansowanie zostało udzielone w formule kredytu dla nabywcy z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Kluczowymi podwykonawcami prac będą dwa szczecińskie przedsiębiorstwa: Partner Stocznia Sp. z o.o. (kadłub statku) oraz K.G. Konstrukcje Sp. z o.o. (prace wykończeniowe).

Specjalistyczna jednostka pływająca typu Open Top Heavy Lift Multipurpose Vessel zostanie zbudowana przy współpracy ze spółką CIG Shipbuilding Poland należącą do holenderskiej Capital Group of CIG Shipbuilding B.V. Statek charakteryzuje się unikalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technicznymi (w tym możliwością pływania z otwartym lukiem towarowym nawet przy największych sztormach), co pozwoli mu wejść w niszę rynkową przewozów towarów o nietypowych wymiarach oraz transportu specjalistycznego. Na całym świecie jest zaledwie kilka jednostek tego typu.

- Wejście w ten projekt jest naszym kolejnym krokiem nakierowanym na wspieranie polskich eksporterów i pierwszą z kilku tego typu transakcji, które planujemy zawrzeć w 2015 r. - tłumaczy Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Departamentu Wspierania Eksportu w BGK. - Finansowe wspieranie eksportu, zarówno w ramach programu rządowego, jak i działalności własnej banku, stanowi jeden z filarów strategii rozwoju BGK w kolejnych latach. Tym samym, polscy przedsiębiorcy, niezależnie od swojej wielkości i obszaru działania, mogą liczyć na wsparcie prowadzonej działalności eksportowej na wszystkich rynkach świata. Będąc państwowym bankiem rozwoju sprawiamy, że polskie spółki budują na przyszłość swoją przewagę konkurencyjną, a polska gospodarka lepiej się rozwija - dodaje dyrektor Zabłoński.

Najważniejszymi produktami oferowanymi przez BGK w ramach programu wsparcia zagranicznej działalności polskich podmiotów są:

  • długoterminowe kredyty dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług,
  • instrumenty trade finance oparte o akredytywy / ryzyko banku zagranicznego,
  • bezpośrednie wsparcie kredytowe dla zagranicznych spółek, należących do polskich grup kapitałowych.

Finansowane jest udzielane na preferencyjnych warunkach przy zachowaniu elastyczności odnośnie struktury finansowania.

Jednocześnie, poza klasycznymi instrumentami wsparcia eksportu wskazanymi powyżej, Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad utworzeniem w ramach TFI BGK Funduszu Ekspansji Zagranicznej, który będzie oferował wsparcie kapitałowe dla inwestycji planowanych poza Polską.

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi gospodarczemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.