Powrót

BGK sfinansuje inwestycje spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programu emisji obligacji do kwoty 2,2 mld zł. Dzięki pozyskanym środkom spółka zapewni bezpieczne źródło finansowania trwających inwestycji. Emisja obligacji dla PLK jest największą do tej pory transakcją zrealizowaną przez BGK w ramach Programu „Inwestycje Polskie".

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie największy program inwestycyjny w historii. Prace trwają na projektach obejmujących ponad 3200 km torów. Ich efektem będzie zdecydowana poprawa stanu linii kolejowych, wzrost komfortu, prędkości oraz bezpieczeństwa podróży. Oprócz środków własnych spółka angażuje także kredyty pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy środki z budżetu państwa, np. Funduszu Kolejowego.

 

- Rekordowe inwestycje za ponad 7 mld zł - to realizowany plan Polskich Linii Kolejowych na ten rok. Wykorzystujemy różne narzędzia finansowe by sprawnie modernizować infrastrukturę. Emisja obligacji pozwoli na zapewnienie wkładu własnego dla znaczących projektów ze wsparciem unijnym. W ich efekcie usprawnimy zarówno transport towarów, jak i poprawimy komunikację w aglomeracjach, czy dostęp do portów. Inwestycje służą bezpośrednio pasażerom, nie tylko przez skrócenie czasu przejazdu, ale także przez już zapewniony w wielu miejscach wyższy standard obsługi na stacjach i przystankach - powiedział Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Większa część programu emisji obligacji zostanie zrealizowana jeszcze w tym kwartale. Będzie to emisja prywatna, którą w większości obejmie Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla zarządcy infrastruktury kolejowej to bezpieczne źródło środków niezbędnych dla kontynuacji toczących się inwestycji.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, agenta emisji, agenta zabezpieczenia, agenta ds. płatności i depozytariusza.

- Objęcie emisji obligacji PKP PLK przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest największą do tej pory transakcją w ramach Programu „Inwestycje Polskie", a zarazem stanowi najwyższy limit naszego zaangażowania w finansowanie inwestycji infrastrukturalnych - podkreślił Radosław Stępień, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Finansując projekty ważne dla polskiej gospodarki, realizujemy misję państwowego banku rozwoju - dodał.