Powrót

BGK sfinansuje budowę i wyposażenie szpitala w Żywcu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił finansowania na budowę i wyposażenie Szpitala Powiatowego w Żywcu. Inwestycja realizowana jest na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu i InterHealth Canada. To pierwszy i dotychczas jedyny tego typu projekt w Polsce.

Umowa kredytowa zawarta pomiędzy BGK i InterHealth Canada umożliwi dokończenie budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu i wyposażenie go w niezbędny sprzęt. Łączna kwota finansowania wyniesie 140 mln zł, co stanowi około 60 proc. wartości całej inwestycji.

Jednym z kluczowych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest poprawianie jakości życia Polaków. Nowy szpital w Żywcu jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie. Ze względu na wysoki poziom skomplikowania tego projektu, jego historia jest długa. Cieszymy się, że jako bank możemy przyczynić się do jego szczęśliwego zakończenia, oferując finansowanie na okres aż 22 lat. Bez wątpienia jest to projekt, który wytycza nowe drogi na rynku PPP w Polsce – podkreśla Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

Inwestycja realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Powstaje na działce należącej do Starostwa Powiatowego w Żywcu – Partnera Publicznego w projekcie. Partner Prywatny - spółka InterHealth Canada Limited zaprojektowała szpital i obecnie realizuje roboty budowlane. Po ich zakończeniu otworzy szpital i będzie świadczyła w nim usługi medyczne, na podstawie umowy PPP zawartej z samorządem.

Od ponad 20 lat InterHealth Canada świadczy usługi zarządzania placówkami medycznymi, zgodnie z najlepszymi standardami kanadyjskimi i międzynarodowymi. Szpital Powiatowy w Żywcu jest przełomowym projektem w tej części Europy. W naszym szpitalu świadczone będą kompleksowe usługi medyczne najwyższej jakości, a sam projekt stanie się siłą napędową dla popularyzacji idei PPP w Polsce. Cieszymy się, że projekt w Żywcu zyskał zaufanie Banku Gospodarstwa Krajowego i otrzymał finansowanie pozwalające na jego ukończenie. Nowy szpital będzie realizował wszystkie usługi medyczne świadczone w istniejącym szpitalu, szereg nowych świadczeń oraz zyska Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony w lądowisko dla śmigłowca medycznego, co zagwarantuje szybszy dostęp do opieki dla pacjentów w stanach nagłych.

InterHealth Canada ukończyła pierwszy etap budowy nowego szpitala. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym a parkingi i infrastruktura drogowa wokół niego są niemal gotowe do użytku. Rozpoczęto już także roboty związane z instalacjami wewnętrznymi. Planujemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie za mniej niż rok, licząc od dzisiejszej daty
- mówi prezes InterHealth Canada, Dr Zahid Al Sabti.

Nie ma nic ważniejszego nad ludzkie życie i zdrowie. Kierowani tą ideą, mając na uwadze fatalny stan techniczny obecnego, ponad 100-letniego kompleksu szpitalnego, władze powiatu zdecydowały o budowie nowoczesnego, funkcjonalnego szpitala powiatowego, który służył będzie temu i przyszłym pokoleniom. Powiat, nie będąc w stanie samodzielnie sfinansować tak ogromnej i kosztochłonnej inwestycji, zdecydował o realizacji tego zadania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, podejmując tym samym ogromne wyzwanie prawno–organizacyjne związane z wdrożeniem nowatorskiego rozwiązania, niefunkcjonującego dotąd w skali kraju na rynku publicznych usług zdrowotnych. Inwestycja ma zapewnić lokalnej społeczności kompleksową opiekę medyczną na najwyższym, europejskim poziomie – podkreśla Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

 Zobacz, jak działamy