Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął proces RFI (Request for Information) dotyczący wdrożenia i udostępniania systemu informatycznego wspierającego zarządzanie obszarem zasobów ludzkich wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych dla tego systemu.

Formularz RFI został udostępniony na stronie internetowej BGK w zakładce BIP- kliknij tutaj.