Powrót

BGK pozyskał 100 mln euro na potrzeby Krajowego Funduszu Drogowego

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał środki na finansowanie potrzeb pożyczkowych Krajowego Funduszu Drogowego z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (Nordic Investment Bank). Umowa na kwotę 100 milionów euro zawarta 3 grudnia b.r. w Helsinkach jest pierwszą umową finansową pomiędzy BGK i NIB.

Środki finansowe pozyskane w ramach umowy z NIB zostaną przeznaczone na współfinansowanie budowy ok. 37-kilometrowego odcinka dwupasmowej autostrady między Strykowem i Tuszynem. Autostrada A1 docelowo łączyć będzie porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem i granicą RP w Gorzyczkach, gdzie połączy się z czeską autostradą D1 prowadzącą do Ostrawy, Ołomuńca i Brna. Autostrada A1 leży w VI transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T) i jest kontynuacją drogi międzynarodowej E75 zaczynającej się w północnej części Norwegii i prowadzącej m. in. przez Finlandię i Polskę aż do Grecji (Saloniki - Ateny).

- Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy realizuje działania zlecone przez rząd. Kredyt, dzięki któremu powstanie kolejny odcinek autostrady, wpisuje się doskonale w naszą strategię, zakładającą większe zaangażowanie w obszarze rozwoju infrastruktury transportowej - wyjaśnił Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu BGK. - W ramach budowy autostrady A1 pozyskaliśmy dotychczas na rzecz KFD środki na współfinansowanie odcinków Toruń - Stryków oraz Stryków - Pyrzowice w łącznej kwocie 575 milionów euro - dodał prezes Daniluk.

NIB udzielił dwóch długoterminowych kredytów na łączną kwotę 290 milionów euro na budowę autostrady A1 z Gdańska do Torunia. - Nowoczesne połączenia transportowe w Polsce i Europie Środkowej zapewnią sprawną wymianę handlową między krajami regionu Morza Bałtyckiego i resztą Europy. Szybszy, bezpieczniejszy i tańszy transport przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności krajów członkowskich NIB - podkreślił Henrik Normann, Prezes NIB.

Nordycki Bank Inwestycyjny(NIB) jest międzynarodową instytucją finansową działającą w ośmiu krajach skandynawskich i bałtyckich. Bank ten zapewnia długoterminowe finansowanie projektów, które mają na celu wzmocnienie konkurencyjności i poprawę stanu środowiska naturalnego. Nordycki Bank Inwestycyjny ma najwyższą z możliwych ocenę zdolności kredytowej AAA/Aaa wystawioną przez agencje ratingowe Standard & Poor's i Moody's.