Powrót

BGK poszerza dostępność kredytów dla MŚP w Wielkopolsce

17 listopada 2011 r. w Poznaniu Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z dziesiątym pośrednikiem finansowym w województwie wielkopolskim w ramach inicjatywy JEREMIE. Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. dysponować będzie kwotą 40 mln złotych ze środków unijnych na kredyty dla przedsiębiorców.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest pierwszą instytucją, z którą zawarto umowę na tak dużą kwotę. Na podstawie zawartej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże pośrednikowi finansowemu środki w celu udzielania wsparcia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do tej pory środki z Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego wsparły już 1083 przedsiębiorców w ramach 1264 umów na łączną kwotę 140 194 377,58 PLN.

W ramach ogłoszonego 27 lipca br. konkursu na produkt Pożyczka Globalna nr 2.2/2011/FPJWW bank jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego wyłonił pięciu pośredników finansowych. Umowa podpisana dzisiaj pomiędzy BGK a WARP Sp. z o. o. będzie 31 umową zawartą z pośrednikiem w ramach inicjatywy JEREMIE, a dziesiątą w ramach województwa wielkopolskiego.