Powrót

BGK podpisał z Wodociągami Płockimi umowę programu emisji obligacji na kwotę 46,5 mln zł

Podpisanie umowy BGK i Wodociagi Plock30 lipca 2012 roku przedstawiciele Wodociągów Płockich sp. z o.o. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali w Płocku umowę programu emisji obligacji na kwotę 46,5 mln złotych. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie projektu polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka i dostosowaniu jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.

BGK będzie pełnił rolę m.in. organizatora i gwaranta objęcia obligacji. Strukturę finansowania oparto o instrument, jakim są obligacje zwykłe imienne o zmiennej stopie procentowej, z terminem wykupu nie przekraczającym 7 lat. Źródłem obsługi długu, wynikającego z programu emisji obligacji, będą przychody własne spółki. Jej stabilne źródło przychodów, dobra kondycja finansowa oraz czytelna strategia prowadzenia biznesu i rozwoju pozwoliły na zaoferowanie przez BGK atrakcyjnych warunków finansowania.

Podpisana dzisiaj, z wybranym w drodze postępowania przetargowego, Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowa Emisji Obligacji zapewnia Spółce możliwość sfinansowania wkładu własnego w największą od wielu lat inwestycję w infrastrukturę komunalną w Płocku - inwestycję współfinansowaną w 50% ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pomyślnie zrealizowana inwestycja daje spółce komfort funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi unijnymi normami w zakresie gospodarki ściekowej, a mieszkańcom miasta zapewnia odpowiedni standard usług i czyste środowisko.- powiedział Marek Naworski, Prezes Zarządu Wodociągów Płockich sp. z o.o. podczas uroczystości podpisania umowy.

- To ważny moment w historii i teraźniejszości miasta jak i spółki. Jest to impuls w ich rozwój. Dzięki emisji obligacji Wodociągów Płockich, gospodarka ściekowa na terenie Płocka zyska nowe oblicze, będzie można wreszcie powiedzieć, że jest prowadzona na prawdziwie europejskim poziomie - zaznaczył Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka.

Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu inwestycji wpisuje się w strategię banku, która zakłada m.in. zorientowanie na kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z nimi powiązanych. Prace nad tą transakcją bank rozpoczął na początku 2012 roku a pierwsze uruchomienie środków planowane jest we wrześniu br.

- Zgodnie ze swoją misją, Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera sektor finansów publicznych. Stabilne finansowanie spółek komunalnych za pośrednictwem BGK pozwala na podniesienie ich efektywności oraz ułatwia dostosowanie do wymogów unijnych i środowiskowych - zaznaczył Piotr Kuszewski, Dyrektor Zarządzający Pionu Inwestycji Infrastrukturalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Emisja obligacji dla Wodociągów Płockich jest kolejną transakcją w bieżącym roku potwierdzającą zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki świadczące usługi publiczne. BGK zwiększa aktywność na rynku obligacji korporacyjnych, jest organizatorem emisji między innymi dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, Portu Lotniczego Lublin w Świdniku oraz spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście dodaje Jan Dziekański, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.