Powrót

BGK podpisał z PKP SKM Trójmiasto umowę emisji obligacji

30 marca 2012 r. przedstawiciele spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę programu emisji obligacji na kwotę 55 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na modernizację 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych. BGK pełni w programie funkcję m.in. agenta emisji oraz gwaranta objęcia obligacji.

Inwestycja w modernizację taboru SKM w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia jakości transportu miejskiego na terenie Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej. Zadanie to stanowi część szerszego projektu inwestycyjnego realizowanego przez SKM, obejmującego m.in. częściową modernizację urządzeń oraz peronów linii kolejowej Nr 250 Gdańsk Główny - Rumia, a także budowę nowej stacji kolejowej Gdańsk-Śródmieście. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie ok. 350 mln złotych brutto. Realizowany projekt odgrywa kluczową rolę zarówno pod względem skali inwestycji, jak również z uwagi na istotne znaczenie SKM jako przewoźnika w Obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej.

- Cieszę się z podpisania umowy emisji obligacji dla PKP SKM w Trójmieście. Umożliwią one realizację projektu metropolitalnego, zapewniając wkład krajowy uzupełniający dofinansowanie Unii Europejskiej. Projekt to modernizacja taboru i infrastruktury SKM, w tym przedłużenie linii do stacji Gdańsk Śródmieście - powiedział Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. - Projekt dotyczący Szybkiej Kolei Miejskiej niewątpliwie bardzo dobrze wpisuje się w cały zespół podejmowanych przedsięwzięć. Będzie tu silny efekt synergii, który spowoduje, że transport kolejowy w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie będzie funkcjonował dużo lepiej ku pożytkowi ogółu - podkreślił minister.

- To wzorcowy projekt w kontekście modelu finansowego, który został przyjęty dla jego realizacji. W inwestycję jest zaangażowanych wielu parterów publicznych i okazuje się, że w przypadku dobrego zarządzania taki projekt może być dobrze zorganizowany i zrealizowany nie tylko w oparciu o środki dotacyjne, środki finansowe płynące z budżetów samorządów i środki PKP, ale i o instrument dłużny. Ten projekt to dobre podwaliny dla budującej się Metropolii Gdańskiej - zaznaczył Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

- Transakcja ta wpisuje się w misję Banku Gospodarstwa Krajowego. W sposób aktywny będziemy wspierać kluczowe inwestycje służące rozwojowi regionalnemu i lokalnemu -powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu BGK. - Dzisiejsza uroczystość jest dla nas ważna, bo jest kolejnym symbolicznym w wymowie i ważkim finansowo elementem naszej działalności jako banku państwowego. Staramy się wybierać najlepsze projekty - w rozumieniu efektów, które będą przynosiły - dodał Prezes Zarządu BGK.

- Podpisanie umowy na emisję obligacji pomiędzy PKP SKM w Trójmieście, a Bankiem BGK jest z pewnością milowym krokiem na drodze do „spięcia finansowania" Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście" przewidzianego do współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wart podkreślenia jest fakt, iż jesteśmy pierwszym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce, który dokona emisji obligacji korporacyjnych bez posiadania długoletniej umowy przewozowej (na 10 lub więcej lat) albo „ umowy wsparcia", która stanowi gwarancje udzielane przez Właścicieli - powiedział Maciej Lignowski, Prezes Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Program zakłada emisję obligacji długo- i krótkoterminowych maksymalnie na okres 9 lat. Warunki finansowania zaoferowane przez Bank BGK wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko SKM, ale również udziałowców spółki. - Nie bez znaczenia dla pozytywnej decyzji o organizacji emisji obligacji na atrakcyjnych warunkach był fakt wieloletniego doświadczenia SKM w świadczeniu usług kolejowego transportu publicznego na terenie województwa pomorskiego, dobra kondycja finansowa spółki oraz przejrzysta strategia zarządzania i realizacji inwestycji - dodał Jan Dziekański, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa BGK.

Emisja obligacji dla PKP SKM jest już kolejną transakcją potwierdzającą zaangażowanie BGK w finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółki świadczące usługi publiczne.