Powrót

BGK podpisał umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu na kredyty z poręczeniem

 

W dniu 25 października 2011 r. przedstawiciele BGK i ARP podpisali umowę w sprawie udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego 100 mln zł odnawialnego limitu na kredyty i gwarancje dla firm.

Celem współpracy jest rozpowszechnienie i ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania z wykorzystaniem poręczeń ARP, co przełoży się na rozbudowę infrastruktury gospodarczej i rozwój regionalny. Decyzje o udzieleniu kredytu w ramach umowy BGK będzie podejmować indywidualnie dla każdego planowanego zaangażowania kredytowego.

Formuła wspólnego finansowania znacznie zwiększa możliwości finansowe Agencji bez angażowania środków własnych, a zarazem powoduje zwiększenie potencjału ARP S.A. w zakresie udzielania poręczeń. Na przestrzeni ostatniego roku jest to już druga znacząca umowa podpisana z ARP S.A. wspierająca rozwój gospodarki polskiej.


Podpisanie umowy BGK_ARP