Powrót

BGK podpisał kolejne trzy umowy z Pośrednikami Finansowymi w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego

 

Dnia 21 grudnia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy umowy z Pośrednikami Finansowym w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. W województwie dolnośląskim wyłonionych zostało łącznie 9 Funduszy w tym 4 Pożyczkowe i 5 Poręczeniowych. Pierwsza umowa operacyjna zawarta została z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, dzięki czemu jeszcze w tym roku Fundusz udzielać będzie przedsiębiorcom wsparcia w postaci pożyczek, na które przeznaczone zostało 10 mln zł. Trzy kolejne umowy zawarte zostały z:

 

1. Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o w Jeleniej Górze - umowa dotyczyła udzielenia reporęczenia na kwotę 7 979 000 zł.

 

2. Funduszem Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z.o.o - umowa dotyczyła udzielenia reporęczenia na kwotę 2 500 000 zł.

3. Studenckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych - umowa dotyczyła udzielenia pożyczki na kwotę 1 500 000 zł.

Na podstawie zawartych umów w kolejnym etapie Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże Funduszom Pożyczkowym i Poręczeniowym środki w celu udzielania wsparcia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.