Powrót

BGK patronem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to największe na świecie „święto" przedsiębiorczości. Jako międzynarodowy projekt promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku, obecnie w 143 krajach świata.

Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w tym przedsięwzięciu wynika wprost ze strategii oraz pełnionej funkcji państwowego banku rozwoju. Pobudzanie przedsiębiorczości przez BGK wyraża się poprzez tworzenie i wdrażanie systemów angażujących inne instytucje finansowe, takie jak banki, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe do ułatwiania dostępu firmom do finansowania działalności bieżącej i rozwoju.


Bank podpisał porozumienie z ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia - Fundacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która współpracując z licznymi instytucjami, organizacjami i firmami buduje szeroką koalicję poparcia na rzecz promowania przedsiębiorczości w naszym kraju.
W 2013 roku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się 2225 wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 80 000 uczestników w całej Polsce.


W listopadzie 2014 roku odbędzie się VII edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości , którą wesprze wiele znanych osób ze świata biznesu i polityki m.in.: Stephen Mull - Ambasador Stanów Zjednoczonych, minister gospodarki Janusz Piechociński i polski przedsiębiorca Andrzej Blikle. Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: Przedsiębiorczość ma wiele twarzy.


Przedsiębiorczość jest pojęciem szerokim: to nie tylko zakładanie działalności gospodarczej, ale też pewna określona postawa wobec życia, charakteryzująca się pracowitością, otwartością na rzeczy i ludzi, pomysłowością, wytrwałością, świadomym podchodzeniem do własnej ścieżki edukacji i rozwoju zawodowego.


Przedsiębiorczość w obu tych rozumieniach może charakteryzować ludzi reprezentujących różne grupy wiekowe czy społeczne. Takim „przedsiębiorcą" może być uczeń sprzedający lemoniadę własnej produkcji w szkolnym sklepiku czy starsza pani szyjąca i sprzedająca obrusy. Przedsiębiorcy to nie tylko ludzie z pierwszych stron gazet. Przedsiębiorczość jest dla każdego, każdy z nas - na mniejszą czy większą skalę - może być przedsiębiorczy i może być przedsiębiorcą.


Tak rozumiani przedsiębiorcy są siłą napędową każdej gospodarki. Powinni być dumni z tego, co robią. Z drugiej strony otaczający ich ludzie - sąsiedzi, znajomi, rodzina, pracownicy - powinni doceniać ich pracę i rozumieć, że sukcesy przedsiębiorców przekładają się także na ich dobrobyt. Chcemy, aby w konsekwencji lokalni przedsiębiorcy mogli stawać się - szczególnie dla młodych - wzorem do naśladowania. Pokazując, że są to osoby z ich bezpośredniego otoczenia, działające czasem w większej, a czasem mniejszej skali, chcemy uświadomić mieszańcom lokalnych środowisk, że ta ścieżka jest także dla nich. Że praca na własny rachunek to nie droga nie do przebycia.


Więcej informacji na stronie http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/